Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra medarbetare

Våra medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett framgångsrikt företag som kan stötta våra kunder och göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner. Kontinuerligt lärande, inkludering och mångfald samt en sund arbetsmiljö är några av de områden vi fokuserar på.

Att arbeta på SEB är att vara en positiv kraft i samhället genom att hjälpa kunder att uppnå sina mål. Våra fyra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet – genomsyrar vår verksamhet och kultur. De utgör grunden för hur vi beter oss mot varandra och hur vi vill att våra kunder, partners och andra intressenter ska uppfatta oss. Läs mer om våra värderingar:

En kultur av dialog och inkludering

Vi strävar efter en engagerande och inkluderande kultur. SEB:s årliga medarbetarundersökning visar att 80 procent av de anställda skulle rekommendera SEB som arbetsplats och 79 procent känner att de får möjlighet att växa och utvecklas. Som arbetsgivare har SEB ett ansvar att säkerställa att alla medarbetare behandlas med respekt och med lika möjligheter för alla. Alla ska känna sig inkluderade och ges samma möjligheter till professionell och personlig utveckling. Värderingar och beteenden liksom individens förmåga och ambition är viktiga faktorer för långsiktig framgång när man är en del av SEB. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för framgång.

Läs mer om SEB:s syn på inkludering och mångfald

Stötta utvecklingen av medarbetarnas kompetens

Kontinuerligt lärande är viktigt för att kunna anpassa sig till nya omständigheter. Vi har ett brett utbud av kurser som täcker områden som innovation, nya arbetssätt och hållbarhet. Flera metoder och verktyg erbjuds för att underlätta lärande.

SEB har starkt fokus på att stärka ansvarsfulla beteenden och hållbarhetskompetensen bland medarbetarna. Detta drivs av ökade förväntningar och krav från kunder i alla segment liksom från andra intressenter, som investerare och tillsynsmyndigheter.

Sedan länge har SEB en obligatorisk utbildning i bankens Uppförandekod och under 2020 fokuserade SEB särskilt på att öka kunskapen om klimatförändringar. Utbildningen består av en digital föreläsning med Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, och grundare och chef för Executive Program in Resilient Thinking. Baserat på decennier av forskning samt de senaste resultaten ger utbildningen en övergripande bild av hur klimatet förändras, samtida och framtida effekter, och vad SEB som bank kan göra för att bidra.

Föreläsningen är öppen för alla intresserade och finns tillgänglig här.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar för att stödja kundansvariga och rådgivare inför deras kunddialoger som rör klimatförändringar.

Ledarskap

Sedan länge har vi stort fokus på vår ledarskapsfilosofi. Ramverket för SEB:s ledarskapsfilosofi bygger på vetenskaplig forskning och har utvecklats tillsammans med SEB:s strategiska samarbetspartners, som exempelvis IMD Business School.

Läs mer om ledarskap på SEB

En sund arbetsplats

SEB tror på att balans mellan arbete och privatliv är en förutsättning för medarbetare att vilja och kunna bidra fullt ut i arbetet. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för att bidra till medarbetarnas välbefinnande och för att möjliggöra en god balans mellan arbete och privatliv. I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fortsatt låg, lite över 3 procent, jämfört med såväl andra branscher som med den finansiella sektorn. SEB erbjuder tjänster och förmåner samt ett friskvårdsbidrag till medarbetarna för att bidra till en hälsosam och balanserad livsstil.