Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstyrning

Vår affär vilar på förtroende. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och upprätthålla vår samhällsviktiga roll. Att vårda det förtroende vi fått från våra kunder, aktieägare, medarbetare och andra intressenter är därför helt centralt.

Professionella medarbetare som vägleds av ett gott affärsmässigt uppträdande är avgörande, liksom att upprätthålla en sund riskkultur, intern kontroll och ett robust ramverk för bolagsstyrning med tydligt definierade roller och ansvar.