Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra divisioner

Vi vill skapa värde i alla faser av människors liv och i alla utvecklingssteg för företag och institutioner.

Våra sex divisioner är Stora företag och finansiella institutioner, Företag och privatkunder, Private Wealth Management & Family Office, Baltikum, Liv och Asset Management.

Divisionerna arbetar nära tillsammans med Technology-organisationen, som håller samman SEB:s IT-infrastruktur, system och applikationer och stöttar den dagliga verksamheten för bankens kunder. Inom SEB finns också ett flertal stabs- och supportfunktioner som bistår med expertis och tjänster inom hela banken.

Våra divisioner

Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanking-tjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden, Tyskland, Storbritannien och genom vårt internationella nätverk. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår också i utbudet av tjänster.

Bild på Shanghai World Financial Center i Shanghai.

Private Wealth Management & Family Office

Divisionen erbjuder omfattande infrastruktur för banktjänster, tillgång till capital markets, finansieringslösningar och skräddarsydd rådgivning till entreprenörer, kapitalstarka individer, stiftelser samt professionella Family Offices och deras familjer och företag på SEB:s hemmamarknader.

Bild på en man som står på en stege vid sin bokhylla.

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner i Sverige. Affärsområdet skapar tillgång till bankens hela utbud av finansiella tjänster och rådgivning via kontor, telefon och SEB:s olika digitala kanaler.

Bild på en kvinna som står lutad mot en vägg och tittar in i kameran.

Asset Management

Asset Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.

Bild på en kvinna och en man som promenerar i en park.

Baltikum

Divisionen tillhandahåller banktjänster och rådgivning till 1,8 miljoner privatpersoner och 130 000 små- och medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen genom 113 kontor, via onlinetjänster och mobila lösningar. Baltiska fastighetsbolag ingår också i divisionen.

Bild på några kolleger som sitter vid ett bord.

Livförsäkringsverksamheten

Liv erbjuder ett komplett sortiment av försäkrings- och trygghetslösningar för privatpersoner och företag. Divisionen stödjer en långsiktigt hållbar företagsutveckling i sin verksamhet.
Bild på ett äldre par som promenerar i badkläder på klippor vid vatten.