Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB – en del av familjen Wallenbergs kretslopp

Ända sedan André Oscar Wallenberg grundade SEB år 1856 har vi stöttat människor och företag och bidragit till att driva samhällsutvecklingen framåt. Vi är också en del av något större – familjen Wallenbergs kretslopp. Varje år går en del av SEB:s utdelning till grundforskning och utbildning via våra största ägare, Investor och Wallenbergstiftelserna.

De stiftelser och företag som familjen Wallenberg är engagerade i bildar tillsammans ett kretslopp. En del av SEB:s utdelning går varje år genom kretsloppet till utbildning och forskning, inom exempelvis medicin, naturvetenskap och teknik. Detta sker via vår största ägare Investor och Wallenbergstiftelserna (se illustration).

Jag vill tro att många av de människor som arbetar med oss känner sig stolta över att arbeta i en organisation, eller ett kretslopp, där så mycket ges tillbaka till samhället.
Marcus Wallenberg
styrelseordförande, SEB

Stiftelserna stödjer också strategiska forskningsinitiativ inom områden som artificiell intelligens, hållbara material och livsvetenskap. Vi är stolta över att också på detta sätt kunna bidra till samhällsutvecklingen och till att bana väg för vetenskapliga genombrott.

Wallenbergs kretslopp kan beskrivas som ett kontinuerligt flöde där minst 80 procent av utdelningarna från stiftelsernas långsiktigt lönsamma innehav i världsledande bolag delas ut till grundforskning och utbildning vid svenska universitet. Den återstående andelen, 20 procent, återinvesteras i portföljbolagen för att stärka framtida bidrag ytterligare.

Stiftelsernas huvudsakliga syfte är främja vetenskaplig forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd, det vill säga till nytta för Sverige. Det långsiktiga perspektivet i detta kretslopp har gjort det möjligt för stiftelserna att årligen anslå cirka 2,8 miljarder kronor. Sedan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917 har totalt omkring 44 miljarder kronor delats ut.

Ju bättre de enskilda bolagen presterar, desto mer utdelning kommer i slutändan gå till stiftelserna och deras stöd till universiteten och deras grundforskning.
Jacob Wallenberg
styrelseordförande, Investor

Familjen Wallenbergs kretslopp

  • Familjen Wallenberg är engagerade i bolag och stiftelser genom långsiktigt styrelsearbete.

  • I familjen Wallenbergs kretslopp ingår 16 ideella stiftelser som har grundats av familjen Wallenberg eller till minne av familjemedlemmar. Wallenbergstiftelserna är det gemensamma namnet för de publika och privata stiftelserna.

  • Kretsloppet inkluderar också Wallenbergstiftelsernas helägda ägarbolag Wallenberg Investments, FAM och Navigare Ventures. Även det noterade, delägda Investor AB, samt dess innehav i världsledande och innovativa företag, ingår. Utdelningar från bolagen går sedan tillbaka till stiftelserna, som förmedlar dem vidare till forskning och utbildning vid svenska universitet.

  • SEB:s största ägare är Investor AB, som till stor del ägs av Wallenbergstiftelserna. Varje år går därför en del av SEB:s utdelning till Investor AB, som i sin tur delar ut vinst till Wallenbergstiftelserna (se illustration).

SEB:s största aktieägare

  • Investor AB, norra Europas största industriella holdingbolag, grundades av familjen Wallenberg 1916, och ägs delvis av de tre största Wallenbergstiftelserna. Investor AB är SEB:s största aktieägare, och har SEB som ett av sina kärninnehav.

  • AMF, Alecta och Swedbank Robur hör också till SEB:s största aktieägare.
    Se hela listan över våra största aktieägare.

Illustration av SEB som del av familjen Wallenbergs kretslopp


Wallenbergstiftelserna1

En av Investor AB:s största aktieägare

Årliga anslag (2,8 mdr SEK)

Excellent grundforskning och utbildning i områden som naturvetenskap, teknik och medicin


Utdelningar

   


Investor AB

En av SEB:s största aktieägare

   

Utdelningar

   


SEB

   

1) Till exempel: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.