Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rapporter och publikationer

Vi producerar ett brett utbud av rapporter, varningar och tidskrifter som täcker marknadstrender och frågor som lokala och globala ekonomier står inför. Här kan du ladda ner och läsa de senaste numren av några av våra viktigaste publikationer.

Års- och hållbarhets-redovisningar

Läs om SEB:s utveckling i våra års- och hållbarhetsredovisningar. Sedan 2020 är SEB:s hållbarhetsrapport, inklusive Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), integrerad i årsredovisningen.

Kvartalsrapporter

Få tillgång till kvartalsrapporter, faktaböcker, resultatpresentationer, webbsändningar, telefonkonferenser och investerarpresentationer för varje kvartal.

Nordic Outlook

Nordic Outlook är SEB:s stora makroekonomiska prognos. Varje kvartal delar bankens experter sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Norden. Ta del av viktiga nyckeltal samt analyser av trender och politiska beslut som påverkar världsekonomin.

The Green Bond (eng.)

“The Green Bond” is SEB’s research publication that strives to bring you the latest insight into the world of sustainable finance – one theme at a time.

Investment Outlook

Varje kvartal ger våra experter vår syn på utvecklingen för ekonomi och börser.

House View

Teamet bakom SEB House View bestämmer hur allokeringen av våra tillgångsklasser ska fördelas, det vill säga SEB Investment Managements marknadssyn.

Boprisindikatorn

Boprisindikatorn visar varje månad allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna och styrräntan kommer att utvecklas.

Företagarindikatorn

I SEBs Företagarindikator ger enmansföretagare varje månad sin syn på utvecklingen av omsättning, likviditet, arbetstid och vilka förväntningar som finns på framtiden. 

Sparkollen

Sparkollen visar om hushållen planerar att öka eller minska sparandet under de kommande sex månaderna. Rapporten visar också upp det månatliga sparandet och utvecklingen i konsumtionen.

Sparbarometern

SEB sparbarometer ger varje kvartal en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet.

Landanalyser (eng.)

SEB:s landanalyser täcker de flesta större tillväxtmarknader. VI analyserar länders ekonomiska-, finansiella- och politiska utveckling och framtidsutsikter.

Prospekt (eng.)

Här hittar du prospekt för exempelvis nya börsintroduktioner.

Kalendarium expertrapporter