Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sparkollen

Varje kvartal genomför SEB undersökningen Sparkollen för att bättre förstå hur svenskarna sparar. I Sparkollen tar vi tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande under de kommande sex månader.

Sparkollen är ett balansmått som mäter skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Undersökningarna bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. 

3 april 2024

Sparkollen ligger under det första kvartalet på plus 15, vilket är en uppgång med 9 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 5 635 kronor till 6 027 kronor. Undersökningen visar också att hushållen planerar att vara mindre restriktiva med sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

Sparkollen april 2024
89 %
Andel som sparar
6 027
Genomsnittligt sparande per månad

Tidigare rapporter

 1. 2024

  1. 3 januari 2024

   Sparkollen ligger under det fjärde kvartalet på 6, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 5 483 kronor till 5 635 kronor. Undersökningen visar också att hushållen fortsatt planerar att minska konsumtionen något de närmaste sex månaderna.

 2. 2023

  1. 11 oktober 2023

   Sparkollen ligger under det tredje kvartalet på 9, vilket är en uppgång med 3 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade från 5 622 kronor till 5 483 kronor. Undersökningen visar också att spararna fortsatt planerar att minska konsumtionen något de närmaste sex månaderna.

  2. 5 juli 2023

   Sparkollen ligger under det andra kvartalet på 6 enheter, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade med 10 procent till 5 622 kronor. Undersökningen visar också att spararna ser ljusare på konsumtionen de närmaste sex månaderna.

  3. 5 april 2023

   Sparkollen vände uppåt under det första kvartalet och ligger nu på 6 enheter, jämfört med 2 i fjärde kvartalet. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade med 5 procent till 5 115 kronor. Undersökningen visar också att spararna ser något ljusare på konsumtionen de närmaste sex månaderna.

  4. 4 januari 2023

   Sparkollen fortsatte sjunka under fjärde kvartalet och ligger nu på 2 enheter, jämfört med 3 i tredje kvartalet och 14 vid årets början. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden minskade med 8 procent till 5 377 kronor. Undersökningen visar också att spararna planerar att minska sin konsumtion under de närmaste sex månaderna.

 3. 2022

  1. 5 oktober 2022

   Sparkollen sjönk under tredje kvartalet från 9 enheter till 3 enheter. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 814 kronor. Samtidigt planerar spararna att kraftigt minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

  2. 6 juli 2022

   Sparkollen sjönk under andra kvartalet från 14 enheter till 9 enheter. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 654 kronor, och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

  3. 6 april 2022

   Under första kvartalet 2022 ligger Sparkollen på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att öka sitt sparande det kommande halvåret. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 304 kronor och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.