Här finns vi

Vi är den främsta banken för stora företag och finansiella institutioner i Sverige och ligger i framkant när det gäller företagsrelaterade tjänster i Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. I Tyskland fokuserar vi på kunder i segmentet medelstora företag. SEB är en universalbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Med kontor i internationella finansiella centra som New York och London och i Asien – via kontor i Shanghai, Peking, Hongkong och Singapore – har SEB goda möjligheter att hjälpa företagskunder från Norden, Storbritannien och Tyskland, över hela världen. Det internationella nätverket har också mycket stor betydelse när det gäller att erbjuda internationella finansiella institutioner tillgång till potentiella nordiska investeringar – ett område där SEB är ledande.