Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vårt erbjudande

Vi är en ledande bankkoncern i Nordeuropa med mer än 165 års erfarenhet av att bygga varaktiga relationer med våra kunder. Som strategisk finansiell partner ger vi råd till stora företag, institutionella kunder och investerare. Vår division för Private Wealth Management & Family Office hjälper framgångsrika entreprenörer, familjer och stiftelser att nå sina ambitioner.

Inom gröna obligationer är vi en pionjär och internationell idéutvecklare. När Världsbanken gav ut sin första gröna obligation 2008 gjordes det tillsammans med oss. Överlag är vår ställning inom hållbar finansiering stark.

Business Arena

Vi tror att en värld i ständig förändring kräver flexibla lösningar. Med Business Arena kan du samla alla dina tjänster på ett ställe, vilket ger en bättre överblick och djupare insikter om din verksamhet och företagsaffärer.

Cash Management

Med datadrivna rådgivningstjänster, avancerad teknik och ett globalt nätverk erbjuder vi heltäckande betalningsmöjligheter, efterlevnad av regler och en centraliserad ingång för globala transaktioner.

Kapitalförvaltning (på eng)

Vi erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda portföljer för institutionella investerare. Vi förvaltar mer än 65 miljarder euro i tillgångar, vilket gör oss till en av de största institutionella förvaltarna i Skandinavien.

Finansiering och investment banking

Som en av Nordens ledande aktörer inom investment banking erbjuder vi våra kunder en enda ingång till regionen. I vårt team ingår specialister inom sektorer som industri, bioteknik, energi, infrastruktur och fastigheter.

Investerartjänster

Vi levererar de tjänster som är grundbulten för SEB:s affärsrelationer med finansinstitut. Vår affärsenhet täcker Norden, Luxemburg och Baltikum ur ett hemmamarknadsperspektiv.

Kapitalmarknaderna och värdepappershandel

För att stötta dig i dina investeringar på kapitalmarknaden erbjuder vi analys och rådgivning samt hjälp med utförande och handel. Vi täcker de fyra huvudsakliga tillgångsklasserna: valutor, räntebärande värdepapper, aktier och råvaror.

Uppkopplade affärssystem

För att underlätta bokföring, kontanthantering, handel och avstämning erbjuder vi lösningar som stödjer automatiseringen av din företagsadministration genom partnerskap med olika leverantörer av affärssystem.

Private Wealth

Vi hjälper framgångsrika entreprenörer, familjer och stiftelser att nå sina ambitioner.

Rapporter och publikationer

Fatta mer välgrundade beslut. Förlita dig på vår forskning, analys och data för dina affärs- och investeringsbeslut.

Analys och strategi

Varje månad ägnar vårt prisbelönta analytikerteam över 20 000 timmar åt att analysera aktie- och finansmarknaderna. Vi gör detta för att ge våra kunder en finansiell fördel och möjlighet att agera snabbt för att dra nytta av marknadsmöjligheter när de uppstår. (Informationen är på engelska.)

Export- och importlösningar

Vi erbjuder säkra och pålitliga import- och exportlösningar för våra företagskunder. Vår produktportfölj stödjer din marknadstillväxt genom att minska risker och optimera likviditeten.