Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nordic Outlook

Nordic Outlook är SEB:s stora makroekonomiska prognos. Varje kvartal delar bankens experter sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Norden.

Ta del av viktiga nyckeltal och analyser av trender, och politiska beslut som påverkar världsekonomin.

14 november 2023

Världsekonomin bromsar in, men i olika takt i olika delar av världen. Lägre inflation, hög sysselsättning och stigande reallöner ger fortsatt stöd för en mjuklandning. Styrräntetoppen är nådd och sänkningscykeln inleds av Fed i mitten av nästa år, vilket bidrar till en måttlig återhämtning under senare delen av prognosperioden. Geopolitisk oro skapar samtidigt växande nedåtrisker. Frågan hur väl ekonomierna – och det finansiella systemet – kan fortsätta att stå emot allt stramare finansiella förhållanden är ett annat osäkerhetsmoment.

Nordic Outlook Update, november 2023
3.0
Global BNP-tillväxt
6.1%
CPIF Serige

Tidigare rapporter

 1. 2023

  1. 31 augusti 2023

   Den sammantagna bilden är att det finns förhållandevis goda chanser att undvika en ekonomisk hårdlandning. Det gäller särskilt i USA medan frågetecknen är större på en del andra håll. I Sverige får vi svag tillväxt både i år och nästa år men vi ser också här ut att kunna undvika en djup och långvarig recession med kraftigt stigande arbetslöshet.

  2. 31 maj 2023

   Fler och fler tecken tyder på att den höga inflationen äntligen börjar ge med sig. Priser på energi, råvaror, transporter och insatsvaror har sjunkit. Det har inte lett till några breda prisfall i konsumentledet, men vi ser åtminstone att takten i prisuppgångarna mattas av. Det är välkomna nyheter men det finns samtidigt all anledning till fortsatt försiktighet.

  3. 31 januari 2023

   År 2022 var ovanligt på många sätt. Kriget i Ukraina kastade långa skuggor över världen och grusade förhoppningarna om att återhämtningen från 2021 skulle fortsätta. I stället förstärktes de problem med inflation och energibrist som grundlades under pandemin.

 2. 2022

  1. 30 november 2022