Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nordic Outlook Update, november 2023

En orolig värld fortsätter att hoppas.

Världsekonomin bromsar in, men i olika takt i olika delar av världen. Lägre inflation, hög sysselsättning och stigande reallöner ger fortsatt stöd för en mjuklandning. Styrräntetoppen är nådd och sänkningscykeln inleds av Fed i mitten av nästa år, vilket bidrar till en måttlig återhämtning under senare delen av prognosperioden. Geopolitisk oro skapar samtidigt växande nedåtrisker. Frågan hur väl ekonomierna – och det finansiella systemet – kan fortsätta att stå emot allt stramare finansiella förhållanden är ett annat osäkerhetsmoment. 

Nordic Outlook Update, november2023

Placeringsstrateg Johan Hagbarth leder en diskussion med chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Daniel Bergvall om läget i världsekonomin och utsikterna framöver som summeras i novembers Nordic Outlook Update.

Land- och regionanalyser

Vad är Nordic Outlook?

Nordic Outlook är SEB:s stora makroekonomiska prognos. Varje kvartal delar bankens experter sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Norden. Ta del av viktiga nyckeltal samt analyser av trender och politiska beslut som påverkar världsekonomin.