Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s House View-rapporter

SEB House View bestämmer hur allokeringen av våra tillgångsklasser ska fördelas, det vill säga SEB Investment Managements marknadssyn. Alla rapporter är på engelska.

6 mars 2024

Speddometern styr i vilken utsträckning portföljerna ska utnyttja sina riskbudgetar. Den är kopplad till modellportföljen som hela tiden utnyttjar sin riskbudget i linje med speedometern. Allmänt kan det tolkas som aktier på/av, där 50 % är neutrala.

SEB House View 6 mars 2024
60 %
The Speedometer