Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Verkställande ledning

För att bäst tillvarata hela koncernens intresse samråder verkställande direktören med verkställande ledningen i frågor av större eller principiell betydelse. Verkställande ledningen diskuterar bland annat frågor som är av intresse för flera divisioner, strategifrågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Bild på Johan Torgeby.
Verkställande direktör och koncernchef

Johan Torgeby

Verkställande direktör och koncernchef
 • Verkställande direktör och koncernchef sedan 2017
 • VL-medlem sedan 2014
 • Anställd i SEB sedan 2009
 • Född 1974

Bild på Magnus Carlsson.
Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Carlsson

Ställföreträdande VD och koncernchef
 • Ställföreträdande VD och koncernchef sedan 2014
 • VL-medlem sedan 2005
 • Anställd i SEB sedan 1993
 • Född 1956

Bild på Mats Torstendahl.
Ställföreträdande VD och koncernchef, Group Data Privacy Senior Manager

Mats Torstendahl

Ställföreträdande VD och koncernchef, Group Data Privacy Senior Manager
 • Ställföreträdande VD och koncernchef sedan 2021. Group Data Privacy Senior Manager sedan 2018
 • VL-medlem sedan 2009
 • Anställd i SEB sedan 2009
 • Född 1961

Bild på Jonas Ahlström.
Co-Head Division Large Corporates and Financial Institutions

Jonas Ahlström

Co-Head Division Large Corporates and Financial Institutions
 • Co-Head Division Large Corporates and Financial Institutions sedan 2021
 • VL-medlem sedan 2020
 • Anställd i SEB sedan 2005
 • Född 1978

Bild på Jeanette Almberg.
Chef för Group Human Resources

Jeanette Almberg

Chef för Group Human Resources
 •  Chef för Group Human Resources sedan 2016
 • VL-medlem sedan 2016
 • Anställd i SEB sedan 2008
 • Född 1965

Bild på Joachim Alpen.
Vice VD, Co-Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner

Joachim Alpen

Vice VD, Co-Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner
 • Vice VD, Co-Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner sedan 2014
 • VL-medlem sedan 2014
 • Anställd i SEB sedan 2001
 • Född 1967

Bild på Mats Holmström
Chief Risk Officer (CRO)

Mats Holmström

Chief Risk Officer (CRO)
 • Chief Risk Officer (CRO) sedan 2021
 • VL-medlem sedan 2021
 • Anställd i SEB 1990
 • Född 1968

Bild på Karin Lepasoon.
Chef för Group Marketing and Communication

Karin Lepasoon

Chef för Group Marketing and Communication
 • Chef för Group Marketing and Communication sedan 2020
 • VL-medlem sedan 2020
 • Anställd i SEB sedan 2020
 • Född 1968

Bild på Nina Korfu-Pedersen
Chef för Business Support & Operations

Nina Korfu-Pedersen

Chef för Business Support & Operations
 • Chef för Business Support & Operations sedan 2020
 • VL-medlem sedan 2018
 • Anställd i SEB sedan 2010
 • Född 1973

Bild på Nicholas Moch.
Chief Information Officer

Nicolas Moch

Chief Information Officer
 • Chief Information Officer sedan 2018
 • VL-medlem sedan 2020
 • Anställd i SEB sedan 2008
 • Född 1972

Bild på William Paus
Vice VD. Chef för division Private Wealth Management & Family Office

William Paus

Vice VD. Chef för division Private Wealth Management & Family Office
 • Vice VD. Chef för division Private Wealth Management & Family Office sedan 2021.
 • VL-medlem sedan 2018
 • Anställd i SEB sedan 1992
 • Född 1967

Bild på Jonas Söderberg.
Chef för division Företag & Privatkunder

Jonas Söderberg

Chef för division Företag & Privatkunder
 • Chef för division Företag & Privatkunder sedan 2021
 • VL-medlem sedan 2021
 • Anställd i SEB sedan 1999
 • Född 1976

Bild på Masih Yazdi.
Ekonomi- och finansdirektör

Masih Yazdi

Ekonomi- och finansdirektör
 • Ekonomi- och finansdirektör sedan 2020
 • VL-medlem sedan 2018
 • Anställd i SEB sedan 2013
 • Född 1980

BIld på Petra Ålund.
Chef för Group Technology, Group Outsourcing Senior Manager

Petra Ålund

Chef för Group Technology, Group Outsourcing Senior Manager
 • Chef för Group Technology sedan 2019. Group Outsourcing Senior Manager sedan 2020
 • VL-medlem sedan 2020
 • Anställd i SEB sedan 2017
 • Född 1967

Bild på Niina Äikäs.
Chef Baltikum

Niina Äikäs

Chef Baltikum
 • Chef Baltikum sedan 2021
 • VL-medlem sedan 2021
 • Anställd sedan 2008
 • Född 1968

Adjungerade medlemmar i verkställande ledningen

Bild på Johan Andersson.
Landchef för SEB Tyskland

Johan Andersson

Landchef för SEB Tyskland
 • Landchef för SEB Tyskland sedan 2016
 • Anställd i SEB sedan sedan 1980

Bild på Anders Engstrand.
Landchef för SEB Storbritannien

Anders Engstrand

Landchef för SEB Storbritannien
 • Landchef för SEB Storbritannien sedan 2020
 • Anställd i SEB sedam 1995

Mark Luscombe

Mark Luscombe

Landchef för SEB i Danmark sedan 2021


Bild på Marcus Nystén
Landchef för SEB Finland

Marcus Nystén

Landchef för SEB Finland
 • Landchef för SEB Finland sedan 2010
 • Anställd i SEB sedan 1998

Bild på John Turesson
Landchef för SEB Norge

John Turesson

Landchef för SEB Norge
 • Landchef för SEB Norge sedan 2018
 • Anställd i SEB sedan 2006

Bild på Javiera Ragnartz
Chef för division Investment Management

Javiera Ragnartz

Chef för division Investment Management
 • Chef för division Investment Management sedan 2019
 • Anställd i SEB sedan 2019

Bild på David Teare
Chef för division Liv

David Teare

Chef för division Liv
 • Chef för division Liv sedan 2019
 • Anställd i SEB sedan 2006

Bild på Hans Beyer.
Chief Sustainability Officer

Hans Beyer

Chief Sustainability Officer
 • Chief Sustainability Officer sedan 2020
 • Anställd i SEB sedan 2002