Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ersättningssystem

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Ersättningar inom SEB 2021 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig kontantersättning Kostnad för lång­­­fristiga aktie­baserade program Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby¹ 12,500   4,308 181 16,989 4,104
Övriga ordinarie ledamöter av verkställande ledningen² 78,301   17,762 2,111 98,174 20,803

Total

75,340

0

22,070

2,292

115,163

24,907
SEB exklusive verkställande ledningen 9,032,808 735,574 664,778 59,984 10,493,143 1,464,163

SEB-koncernen

9,123,609

735,574

686,848

62,276

10,608,306

1,489,070

¹ Under 2021 har J. Torgeby inte nyttjat några aktierätter.

²Antalet ledamöter kan ändras under ett år. Vid årets slut ingick 14 personer.
Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen har under året nyttjat aktierätter till ett värde av 38,407,139 kronor.