Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ersättningssystem

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Ersättningar inom SEB 2020 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig kontantersättning Kostnad för lång­­­fristiga aktie­baserade program Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby¹ 12,500   3,663 385 16,548 4,071
Övriga ordinarie ledamöter av verkställande ledningen² 62,840   14,820 1,703 79,363 18,893
Total 75,340 0 18,483 2,088 95,911 22,964
SEB exklusive verkställande ledningen 8,893,989 680,839 562,811 64,307 10,201,946 1,498,811
SEB-koncernen 8,969,329 680,839 581,294 66,395 10,297,857 1,521,775

¹ Under 2020 har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.

²Antalet ledamöter kan ändras under ett år. Vid årets slut ingick elva personer. Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen har under året nyttjat aktierätter till ett värde av 7 485 759 kronor.