Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstyrningsrapporter

För att kunna upprätthålla den viktiga samhällsfunktionen som bank är det av största vikt för SEB att alla intressenter har ett stort förtroende och hög tillit till bankens verksamhet. Professionella medarbetare som vägleds av ett gott affärsmässigt uppträdande är avgörande liksom att upprätthålla en sund riskkultur.

”God bolagsstyrning innebär att säkerställa att företag drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och så effektivt sätt som möjligt för aktieägarnas räkning. God bolagsstyrning är en integrerad del av SEB:s kärnverksamhet och syftar till att hjälpa våra anställda följa god affärssed och säkerställa en sund riskkultur.”
Marcus Wallenberg, styrelseordförande