Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras arbete att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. Alla medarbetare är ansvariga för att följa innehållet i detta dokument och för att be om vägledning när det behövs.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare i SEB-koncernen – på samtliga marknader där SEB verkar – och alla dem som företräder företag inom koncernen, inklusive styrelseledamöter, oberoende entreprenörer och konsulter.