Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper medarbetare i deras arbete att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. Alla medarbetare är ansvariga för att följa innehållet i detta dokument och för att be om vägledning när det behövs.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare i SEB-koncernen – på samtliga marknader där SEB verkar – och alla dem som företräder företag inom koncernen, inklusive styrelseledamöter, oberoende entreprenörer och konsulter.

Visselblåsning (whistleblowing)

SEB har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Om en medarbetare eller annan person upptäcker beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga, ska de rapportera dessa iakttagelser.

Läs mer om visselblåsning (whistleblowing) →

Policys

Vår verksamhet styrs av en uppsättning policys och riktlinjer. Inom hållbarhetsområde följer vi bland annat SEB:s Hållbarhetspolicy, Miljöpolicy och Policyn för Mänskliga rättigheter.

Ta del av våra policys här →