Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bankens revisor sedan 2000 och omvaldes 2017 för tiden till och med årsstämman 2018. Huvudansvarig sedan 2012 är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Peter Nyllinge är född 1966.
VD PwC Sverige.
Andra uppdrag: Ericsson och Fagerhult.
Tidigare uppdrag: Securitas och Assa Abloy.

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2015 och 2016 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår av tabellen.

SEK, m20162015
Revisionsuppdraget 27 26
Revisionsnära rådgivning 16 20
Skatterådgivning 11 20
Övriga tjänster 4 5
Summa 1) 58 71

1) Varav till PricewaterhouseCoopers 55 Mkr (69).