Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

Ernst & Young AB har valts till bankens revisor på årsstämman 2019 för tiden fram till och med årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Hamish Mabon.

 Hamish Mabon är född 1965

Auktoriserad revisor, medlem i FAR sedan 1992 och av FAR licensierad revisor i finansiella företag

Andra större uppdrag: Skanska AB, Essity AB, Husqvarna AB och Svenska Cellulosaaktiebolaget SCA

Tidigare större uppdrag: Vattenfall AB, Hexagon AB, If Skadeförsäkring

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2017 och 2018 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår av tabellen.

SEK, m20182017
Revisionsuppdraget 27 30
Revisionsnära rådgivning 12 21
Skatterådgivning 15 12
Övriga tjänster 21 5
Summa 1) 75 69

1) Varav till PricewaterhouseCoopers 58 Mkr (65).