Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

Ernst & Young AB har valts till bankens revisor på årsstämman 2022 för tiden fram till och med årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Hamish Mabon.

Hamish Mabon är född 1965.

Auktoriserad revisor, medlem i FAR sedan 1992 och av FAR licensierad revisor i finansiella företag.

Andra större uppdrag: Skanska AB, Essity AB och ASSA ABLOY.

Tidigare större uppdrag: Vattenfall AB, Hexagon AB, If Skadeförsäkring, Svenska Cellulosaaktiebolaget SCA och Husqvarna AB.

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2020 och 2021 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår not 9) i Årsredovisningen.