Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ledarskap

Inom SEB får alla en ledarroll. Vissa leder team och andra olika typer av projekt – men vi tar alla ansvar för att leda både möten och oss själva. 

Vårt ledarskapsramverk, Transformative Leadership, är förankrat i forskningen inom organisationsutveckling. I ramverket läggs tonvikt på olika konkreta beteenden som skapar gynnsamma förhållanden för tankemångfald och autenticitet. 

SEB har ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt till ledarskap. Syftet är att hjälpa våra ledare stärka sitt ledarskap. Vi strävar också efter att stödja dem och deras team i sitt arbete med SEB:s strategiska agenda och i sina insatser för att stärka innovationskraften och entreprenörsandan i samhället. 

Genom att vara förebilder bidrar våra ledare till att framtidssäkra SEB som bank.

Ta del av några av våra ledares berättelser och lär dig mer om ledarskap på SEB – banken där alla leder och framgång är en kollektiv resa. 

 

Ledarskap för unga medarbetare

Lär dig mer om SEB:s specialiserade, internationella utbildningsprogram för unga medarbetare. Ledarskap handlar inte bara om att vara chef. Transformative Leadership har en viktig roll i att utveckla rätt tankesätt för alla på SEB.

Möt några av våra medarbetare

Ta del av några av våra ledares berättelser och lär dig mer om ledarskap på SEB – banken där alla leder och framgång är en kollektiv resa.

SEB har en stark kultur och en vilja att hjälpa

Genom att lyssna till kundens behov och fokusera på rätt produktleveranser, innovationer och förbättringar gör Carolina Trujillo och hennes team SEB till en ledande internationell aktör inom elektronisk valutahandel.

En ledarskapsförebild inom Tech

Vad ligger bakom framgången till att bli en bra ledare? Det handlar både om att rekrytera framstående talanger och att nå organisatoriska mål, men viktigast är att motivera och anpassa sig till sitt team.

Ledarskap är att få ut de bästa av människor

Robert Celsing, ny personaldirektör på SEB, om tankarna kring den nya rollen, synen på SEB som arbetsgivare, och vikten av en stark kultur, medarbetares utveckling samt ett inkluderande ledarskap.

Kontakta oss

Mejla oss gärna om du har frågor.