Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Arbeta på SEB

Att arbeta på SEB innebär att vara med och forma framtiden på ett positivt sätt genom att skapa långsiktigt värde för våra kunder och samhället. Vår verksamhet bygger på relationer och förtroende. Nyckeln är vårt team av kunniga medarbetare och deras engagemang för att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen. 

Vi fokuserar på kontinuerligt lärande i en inkluderande miljö där olika perspektiv uppskattas, och tillsammans bidrar vi till en säker och sund arbetsmiljö. Varje dag strävar vi efter att leva upp till vårt syfte, värna om vårt arv och förverkliga vår strategi. Det gör vi genom att skapa värde, agera långsiktigt och bygga positiva relationer.

Vår årliga medarbetarundersökning har ett högt deltagande, 91 procent, och ett högt engagemang, 82 på en 100-gradig skala, vilket är ett starkt resultat ovanför genomsnittet för jämförelsegruppen. Engagemanget grundar sig i hur nöjda våra medarbetare är på jobbet och huruvida de skulle rekommendera SEB som arbetsgivare. Undersökningen visar också att våra medarbetare har en positiv syn på SEB:s framtid. De uppskattar vår varma och välkomnande kultur, att de kan vara sig själva på jobbet och lika möjligheter för alla medarbetare.

Sektor för sektor.
Bransch för bransch.

Många av våra kunder i avgörande industrier som transport, energi och jordbruk är med och leder omställningen mot nettonollutsläpp. Utmaningarna är ofta mycket stora, därför strävar vi efter att vara den bästa finansiella partnern.

Lika möjligheter

Bara 30 procent av företagsägarna i Sverige är kvinnor. En anledning till detta är att normer och fördomar hindrar kvinnor från att få tillgång till rätt nätverk och finansiering. Vi på SEB vill förändra entreprenormen. Så att fler kvinnor får starta, leda, äga och forma framtiden.

Kontakta oss

Mejla oss gärna om du har frågor.