Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår roll i samhället

Vi tillhandahåller den infrastruktur som krävs för att samhället ska fungera. Genom våra produkter och tjänster bygger vi ekonomisk tillväxt, socialt värde och välstånd.

Genom att stötta våra kunder och engagera oss i samhällena där vi verkar driver vi utveckling och transformation, och underlättar omställningen till en koldioxidsnål framtid.

Vi skapar långsiktigt värde för våra intressenter

Så mycket värde skapade och distribuerade SEB i snitt per år under 2017-2021.

55 miljarder kronor i skapat värde per år
13 mdr kr
Räntor erlagda till kunder och obligationsinnehavare
12 mdr kr
Löner, pensioner och förmåner till medarbetare
11 mdr kr
Utdelning till aktieägare
10 mdr kr
Betalningar till leverantörer
7 mdr kr
Skatter och sociala avgifter
2 mdr kr
Myndighetsavgifter