Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inkludering och mångfald

Vi är övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för långsiktig framgång, innovationsförmåga och tillväxt.

Enkelt uttryckt så anser vi att olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter bland våra anställda bidrar till att öka vår kreativitet, problemlösningsförmåga och vår förståelse för kundernas behov. På denna sida hittar du en kort översikt över vårt arbete inom området.

Vad inkludering och mångfald betyder för oss

Vi definierar inkludering som att vara värderad, respekterad och involverad. I en inkluderande organisation kan alla bidra till sin fulla potential. Det är en kultur där vi främjar en rad olika tankar, är nyfikna på nya perspektiv och erfarenheter och respekterar skillnader.

Mångfald för oss innebär att vi respekterar och uppskattar skillnader i personlighet, yrkesmässig bakgrund och utbildning, såväl som individuella skillnader vad gäller till exempel ålder, kön, geografisk bakgrund, sexuell läggning och funktionshinder.

Hur vi implementerar inkludering och mångfald i vår dagliga verksamhet

Inkludering och mångfald är integrerade delar av till exempel våra ledarskapsutbildningar, rekryteringsprocesser och successionsplanering. Exempel på åtgärder är:

  • Att genomföra en årlig jämställdhetsöversyn och justera eventuella osakliga löneskillnader.
  • Att kontinuerligt anordna event, seminarier, rundabordssamtal och workshops för att öka medvetenheten hos alla våra medarbetare.
  • Att genomföra opartiska och anonyma rekryteringar till våra traineeprogram med stöd från våra rekryteringspartners.

Våra åtaganden

I vårt arbete med inkludering och mångfald har vi gjort en rad åtaganden. Här är några exempel:

  • Främja en inkluderande, värderingsdriven kultur där medarbetare känner sig värderade, respekterade och involverade oberoende av vilka de är, vad de tror på och var de kommer ifrån.
  • Öka mångfalden i våra team.
  • Aktivt utse fler kvinnor i viktiga ledarskapsroller.
  • Rekrytera, utveckla och befordra personer med internationell bakgrund.
  • Avvisa alla former av diskriminering eller trakasserier.

SEB:s Policy för inkludering och mångfald