Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår historia

Vi har en lång tradition av att stötta människor och företag och bidra till att driva utvecklingen framåt. Engagemang och nyfikenhet på framtiden har väglett oss ända sedan vi välkomnade vår första kund för mer än 165 år sedan. 

Med värdeskapande rådgivning, innovationskraft och fokus på långsiktiga relationer förändras vi tillsammans med våra kunder och med samhällena där vi verkar.

Banker kan inte förändra världen. Men världen kan inte förändras utan banker.


1856, när Andre Oscar Wallenberg grundade vår bank, var hans vision att stärka människor med idéer. Ända sedan dess har SEB spelat en avgörande roll i att industrialisera Sverige och norra Europa. Idag satsar vi allt på att vara den främsta partnern i hållbarhetsomställningen.

1856 – Stockholms Enskilda Bank

Med spjälat ben, efter att ha halkat i snögloppet i Gamla Stan, startar entreprenören André Oscar Wallenberg Stockholms Enskilda Bank. Målet var att i denna tid av nybyggaranda hjälpa uppfinnare och entreprenörer med kapital för industrisatsningar.

1864 – Första bankanställda kvinnan

Inte en dag för tidigt blir Alida Rossander vår och världens första bankanställda kvinna. André Oscar Wallenberg menade att ”fruntimrens ordningssinne, redbarhet och ihärdighet ingalunda kunde skattas mindre än karlarnas”.

1864 – Skandinaviska Kreditaktiebolaget

Den danske finansmannen Carl Fredrik Tietgen bildade med hjälp av André Oscar Wallenberg Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Den nya banken var en konkurrent till Stockholms Enskilda Bank.

Bild på SEBs kontor i Stockholm från 1800-talet.
André Oscar Wallenberg grundar Stockholms Enskilda Bank år 1856 som Stockholms första privata bank och en av de första kommersiella bankerna i Sverige.

1878 – Vid våra kunders sida

Med industriella revolutionen följer internationell strukturkris. Banken dras med i den ekonomiska nedgången och får välja mellan att sätta bolag i konkurs eller engagera sig i att få dem på fötter. I många fall, som med Atlas Copco, beslutar man sig för det senare. Än idag står vi vid våra kunders sida i både medgång och motgång.

1927 – Stöttar entreprenörer

Kullagrets uppfinnare Sven Wingquist, som startade SKF, var tidigt kund i banken. När hans två medarbetare Gustaf Larson och Assar Gabrielsson vill bygga en maskin baserat på Wingquists uppfinningar hjälper SEB till. Bolaget heter Volvo, och första bilen rullade ut från fabriken den 14 april 1927.

1930-talet – Internationell recession

Skandinaviska Kreditaktiebolaget gjorde stora förluster till följd av den internationella recessionen och Kreugerkraschen. Staten bidrog med 215 miljoner kronor i lån till banken och det tog fyra år att betala tillbaka pengarna. 1939 bytte banken namn till Skandinaviska Banken.

1972 – Samgåendet

Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken går samman och bildar Skandinaviska Enskilda Banken, vilket senare ändrades till SEB. En viktig anledning till sammanslagningen var att de båda bankerna tillsammans fick bättre möjligheter att klara sig i den internationella konkurrensen.

Tidigt 1990-tal – Överhettad ekonomi

Den svenska ekonomin blev överhettad under 1980-talet, vilket orsakade en allvarlig kris i början av 1990-talet. Banken gjorde förluster men klarade sig utan statligt stöd och kunde fortsätta att stå vid våra kunders sida såsom vi alltid gjort, i goda och dåliga tider.

1996 – Internetbanken föds

SEB blir en av de första bankerna i världen att öppna alla sina tjänster på internet för privatkunder. Redan efter ett par veckor hade vi 40 000 internetbankkunder och idag sker merparten av våra kundinteraktioner digitalt, vilket i sin tur frigör mer tid också till fysiska möten.

2000-talet – Internationell expansion

Vi har en lång historia av att följa våra kunder när de expanderar ut i världen. I början av 2000-talet expanderar vi också våra hemmamarknader till att även omfatta Tyskland och Baltikum. Nu finns fler än hälften av bankens anställda utanför Sverige, och idag, 20 år senare finns SEB representerat i 20 länder.

2008 – Den första gröna obligationen

SEB skapar tillsammans med Världsbanken den första gröna obligationen med fokus på projekt i utvecklingsländer för att sänka koldioxidutsläpp. Som bank har vi en viktig roll i hållbarhetsomställningen och vi arbetar målmedvetet för att stötta våra kunder och bidra till en mer hållbar värld.

2008 – Finanskris

När den globala finanskrisen slog till 2008 drabbades de baltiska länderna särskilt hårt. SEB uttryckte ett starkt åtagande att stödja kärnkunder för att skydda långsiktiga relationer och bevara värdet på belånade tillgångar. Här ingick det strategiska beslutet att så långt som möjligt låta skuldtyngda hushåll bo kvar i sina hem genom att ge anstånd med räntor och amorteringar. Programmet genomfördes för tusentals familjer i alla de tre baltiska länderna.

2020 och framåt – Stödjer våra kunder

2020-talet har hittills upplevt en pandemi, krig i Europa, en energikris och inflationstryck som har lett till en osäker makroekonomisk miljö. Dessa händelser har skadat både människor och företag, och vi gör vårt yttersta för att stötta våra kunder. 

Liksom vid tidigare kriser står vi stadigt vid deras sida – och fortsätter vårt arbete för att skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhällena där vi verkar.

Digital konstvisning

Tre av de som valt ut verk till samlingen och SEB:s Martin Joanson ger dig en digital konstvandring i Arenastaden, och pratar om några av sina favoritverk.