Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstyrning

SEB Asset Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Vd, styrelse och bolagsstämma utgör SEB Asset Management AB:s centrala beslutsorgan.

Ansvarsområdena för vd, styrelsen och bolagsstämman regleras bland annat i aktiebolagslagen och i arbetsordningen för styrelsen tillsammans med instruktion om arbetsfördelning mellan styrelsen och vd.

De huvudsakliga kontrollfunktionerna i SEB Asset Management AB är internrevision, riskhantering och compliance. Dessa funktioner spelar en viktig roll för att säkerställa att bolaget bedriver sin verksamhet på ett sunt och ansvarsfullt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, vilket är avgörande för att etablera ett robust ramverk för bolagsstyrning i ett värdepappersföretag.

Utöver ovanstående har SEB Asset Management AB en funktion för Anti Money Laundring (AML) och sanktioner, ledd av Operative Responsible för AML och Counter-terrorist financing (CTF) och en Sanktionsansvarig.

Följande kommittéer stödjer SEB Asset Managements verksamhet:

  • Intern riskkommitté
  • Kundkommitté
  • Kredit- och motpartskommittén
  • Financial Crime Prevention (FCP) och Kundadoptionskommitté

Vd och styrelsen är föremål för lämplighetsprövning av Finansinspektionen innan de tillträder sitt ämbete.

Styrelse

  • Christoffer Malmer - Head of SEB Embedded, styrelseordförande
  • Leif Almhorn - Extern ledamot, vd för Almhorn & Partner AB
  • Kjell Norling - Extern ledamot, vd PP Pension
  • Javiera Ragnartz - Vd

Våra processer

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt rutiner och arbetsprocesser utifrån målsättningen att göra det enkelt att förstå såväl våra produkter och tjänster, som vad du som kund kan förvänta dig av SEB.

Oberoende risk- och efterlevnadsfunktioner granskar våra produkter och team för att säkerställa att regler och mål uppfylls. Våra investeringsproffs är licensierade av tillämpliga myndigheter och uppmuntras att utvecklas professionellt under hela sin karriär.

Kontakta oss på SEB Asset Management AB

Malmskillnadsgatan 44 B
106 40 Stockholm
 

+46 771 62 10 00


SEB Asset Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB, med huvudkontor i Stockholm och organisationsnummer 559419–2774.