Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Asset Management AB

SEB är en av Nordens största kapitalförvaltare och rankas av institutionella kunder som en ledande aktör på området.

Vi erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda portföljer för institutionella investerare och är en av de största institutionella förvaltarna i Skandinavien.

Vi förvaltar nischade produkter och fullskaligt skräddarsydda lösningar, med allt från penningmarknadsfonder med låg risk till alternativa tillgångar, inklusive private equity-produkter.  Genom vår lokala representation i Norden har vi djup och strategisk kunskap om våra hemmamarknader, samtidigt som vi är verksamma över hela världen.

Vad vi kan hjälpa dig med

Som kund hos oss kan du förvänta dig att möta hög professionalitet med ett strategiskt och kreativt tillvägagångssätt för att generera avkastning på din investering. Vi strävar efter att tillhandahålla konsekventa, riskkontrollerade resultat och skapa värde i varje steg av investeringsprocessen; med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar som integrerade delar av vårt arbete.

För att stärka vårt marknadsledande erbjudande har SEB samlat den institutionella kapitalförvaltningen i vårt helägda dotterbolag SEB Asset Management AB, där vi har två affärsområden

  • Institutional Asset Management, genom vilken vi stödjer dig i dina investeringsbeslut – antingen produkt för produkt eller genom att hjälpa dig att förvalta din portfölj, helt eller delvis.
     
  • Distribution, genom vilken vi erbjuder de fonder som förvaltas av SEB Investment Management AB för andra distributörer och deras kunder.

Ansvarsfulla investeringar

SEB Asset Management AB är tillsammans med systerbolaget SEB Investment Management AB en av Nordens största kapitalförvaltare. SEB Investment Management AB erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda förvaltningslösningar för privata och institutionella investerare. Hållbarhet är en integrerad del av alla våra investeringsbeslut.


Kundklagomål

Om du är missnöjd med någon av SEB Asset Management AB:s tjänster är det viktigt att du kontaktar oss. Kontakta i första hand den person eller enhet inom SEB Asset Management AB som har levererat tjänsten eller utfört uppdraget.

Om du inte skulle vara nöjd med svaret, skriv till:

SEB Asset Management
Klagomålsansvarig
106 40 Stockholm

Kontakta oss på SEB Asset Management AB

Malmskillnadsgatan 44 B
106 40 Stockholm
 

+46 771 62 10 00


SEB Asset Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB, med huvudkontor i Stockholm och organisationsnummer 559419–2774.