Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Greentech VC

SEB Greentech Venture Capital investerar i grön teknik med fokus på transformativa idéer som på ett avgörande sätt kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser eller förhindra att de planetära gränserna överskrids. Det kan till exempel handla om investeringar inom förnyelsebar energi, material, vatten- och jordbruksteknologi, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.

Vi förväntar oss att de bolag vi investerar i befinner sig i en fas där de har testat och anpassat sin teknik till verkliga driftsförhållanden och helst har intäkter med återkommande beställningar från nyckelkunder. Vi söker särskilt efter team med ett orubbligt engagemang för sitt uppdrag och som är redo att skala upp sin verksamhet internationellt.

Varför SEB Greentech VC?

SEB Greentech VC startade i slutet av 2020 med fokus på att motverka konsekvenserna av klimatkrisen. Vi förväntar oss att det kommer att ske en genomgripande industriomställning inom enbart två konjunkturcykler. Här behövs stora insatser från den offentliga och privata sektorn för att sluta det enorma investeringsgap som uppstår för att målen ska uppnås. Vi bygger vidare på SEB:s arv av att stödja entreprenörskap och främja innovation. SEB har arbetat med riskkapitalinvesteringar sedan 1995 och har ett affärsfokus med stark tonvikt på hållbarhet.

Vår investeringsfilosofi

På basen av vår långa erfarenhet inser vi att investeringar i ny, grön teknologi tar längre tid att utveckla och mogna än traditionella riskkapitalinvesteringar. Vi tillgodoser detta genom vår struktur för direkta aktieinvesteringar över balansräkningen. Detta gör vi med en ambitiös plan att tredubbla vårt befintliga mandat på 600 miljoner kronor till 2030.

SEB Greentech VC ger tillgång till kapital som möjliggör teknikutveckling, tillväxt och expansion. Vår initiala investering är ofta 10–40 Mkr. Vår struktur gör att vi kan fortsätta engagera oss så länge vi tillför värde till företaget. Vi är aktiva minoritetsinvesterare och förutom med kapital och vårt erfarna team, kan vi dra nytta av expertis från andra delar av banken. Det innebär att vi erbjuder tillgång till djup kunskap, bred kompetens samt ett internationellt nätverk inom och utanför SEB.

Vi verkar över hela Europa, men med fokus på de nordiska och baltiska marknaderna. 

Vi vill underlätta för unga greentech-företag att få tillgång till finansiering i ett tidigt skede” Johan Torgeby Vd och koncernchef
Verkställande direktör och koncernchef

Relaterade nyheter och pressmeddelanden