Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår portfolio

SEB Greentech VC portfolio

Vår ambitiösa portfolio av företag hanterar globala utmaningar med banbrytande lösningar för att förbättra användningen av naturresurser eller minska negativa ekologiska effekter.

C-Green Technology

C-Green Technology har utvecklat en cirkulär och energieffektiv process för att omvandla våta bioslamavfallsströmmar till ett torrt och sterilt biokol. Bioslam är en global avfallsström från alla biobaserade processer och industrier såsom mänskligt avloppsvattenrening, livsmedelsproduktion & matavfall, gödsel, papper & massa etc. som orsakar global uppvärmning genom metanläckage, övergödsling av kväve, utarmning av fosfor och kontaminering från bakterier och virus.

c-green.se

ClimateView

ClimateView har utvecklat ett dynamiskt planerings- och visualiseringsverktyg som hjälper städer och kommuner att bli medvetna om och minska sitt koldioxidavtryck i enlighet med globala klimatmål. För att städer ska nå nettonollmålen kommer enorma investeringar att behöva göras och verktyg för att underlätta investeringsutvärderingarna kommer att behövas. Städer står för mer än 70 procent av världens totala koldioxidutsläpp om man inkluderar bostäder, produktion, konsumtion, transporter och infrastruktur.

climateview.comlogo CorPower Ocean

CorPower Ocean

CorPower Ocean har utvecklat vågenergiteknik som möjliggör produktion av ren el från våra hav. Vågenergiomvandlare (WECs), kombinerar överlevnadsförmåga i de tuffaste stormförhållanden och effektiv skörd av el under normala vågförhållanden. De kompakta lättvikts WEC:erna är enkla att installera och underhålla med hjälp av lågkostnadsfartyg, vilket minskar driftskostnaderna. El från vågkraft har ett mervärde att ge då vågorna ger mer baslast typ av kontinuerlig produktion jämfört med vind- och solenergi.

corpowerocean.com

logo EnginZyme

EnginZyme

EnginZyme har utvecklat en cellfri teknologiplattform som kombinerar bredden och kraften i biologi och effektiviteten i den kemiska industrin, för att uppnå hållbar kemisk produktion. Genom att ersätta traditionell fossilbaserad tillverkning för att producera bättre, grönare och billigare produkter används mindre varje dag. EziG-plattformen är speciellt lämplig även för produktion i flödesbäddsreaktorer, vilket möjliggör storskalig produktion i höga volymer och snabba genomströmningstider.

enginezyme.com

logo Esforin

Esforin

Esforin har utvecklat en lösning för algoritmbaserad handel som ökar flexibiliteten på energimarknaden och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Det handlar om att optimera utbud och efterfrågan genom att låta elkunder föra tillbaka energi till nätet när deras efterfrågan är låg. Möjligheten att flexibelt öka eller minska energianvändningen innebär att det går att föra in fler förnybara energikällor på nätet. Bland Esforins kunder finns energiintensiva industriföretag och kommunala energibolag, liksom producenter inom förnybar energi och batterilagring.

esforin.com

Evora logotype

EVORA Global

Evora är en specialiserad ESG-fastighetskonsult som hjälper kunder i 38 länder att minska klimatrisken i deras fastighetsportföljer. De tillhandahåller tjänster till många av de största namnen inom globala fastighetsinvesteringar via 10 sina kontor. Evoras egenutvecklade mjukvara, SIERA, hjälper kunderna att utnyttja energidata för att fatta bättre investeringsbeslut. Med förvärvet av Metry AB i januari 2024 (ett SEB Greentech VC portföljbolag) får Evoras kunder tillgång till den ledande plattformen för automatiserad energidatainsamling.

Fastigheter står för upp till 40 procent av den globala energianvändningen och världens klimatutsläpp. Så många som 75 procent av byggnaderna i Europa klassas som ineffektiva, så behovet av tillförlitliga data för att möjliggöra korrekta investeringsbeslut för att minska den totala energiförbrukningen är tydligt, både för fastighetsinvesterare, fastighetsförvaltare och banker.

Evoraglobal.com

Metry logotype

Metry

Metry automatiserar insamling och strukturering av energidata från kommersiella fastigheter till Metrys dataplattform och ger fastighetsägare en helhetssyn på sin energiförbrukning. Med all data automatiskt sammanställd på ett ställe kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare istället fokusera på energihushållning och ESG-rapportering. Fastigheter står för upp till 40 % av den globala energianvändningen och världens klimatutsläpp. Så många som 75 procent av byggnaderna i Europa klassas som ineffektiva, därför är behovet av tillförlitlig data för att möjliggöra korrekta investeringsbeslut tydligt, både för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och banker, för att minska den totala energiförbrukningen. 
metry.io

logo Qvantum

Qvantum

Qvantum utvecklar nästa generation värmepumpar för värme- och kylmarknaden i Europa, vilket möjliggör utfasning av kol och elektrifiering av stadsområden och städer. Deras innovativa modulära lösningar möjliggör enklare och mer flexibla installationer, vilket hjälper företag och konsumenter att snabbare gå över från nuvarande koldioxidintensiva lösningar. Värmepumpar är 3-4 gånger mer energieffektiva än gas- och oljepannor och 60 % av europeisk uppvärmning och kylning idag är fossilbränsleberoende, och behöver därför en snabb övergång.

qvantum.com

logo Rocsys

Rocsys

Rocsys tillverkar robotar för automatisk laddning av elfordon. Genom patenterad robotteknik och AI-baserat datorseende gör Rocsys lösning att fordon kan ansluta till alla typer av laddinfrastruktur, utan att någon inblandning från en förare krävs. Tekniken kan användas för bland annat självkörande fordon i logistikcentraler, hamnar och gruvor. Men den kan också innebära betydande effektiviseringar för tunga, förarstyrda fordon, i och med att kablarna för snabbladdning väger väldigt mycket.

rocsys.com