Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Håller i nyckeln till hållbar kemiproduktion

Karim Engelmark Cassimjee lyfter på en behållare och skakar på innehållet. Här i ett laboratorium i Karolinska Science Park jobbar ett 50-tal kemister, ingenjörer, entreprenörer och affärsutvecklare från hela världen med att utveckla och kommersialisera processer för hållbar kemiproduktion. ”Vi förstod tidigt att vi sitter på något stort som kan förändra spelreglerna för hela den kemiska industrin, säger Karim. 

Karim Engelmark Cassimjee, vd och medgrundare av EnginZyme, lyfter en bägare och skakar innehållet i deras laboratorium i Karolinska Science Park, Stockholm
Karim Engelmark Cassimjee, vd och medgrundare av EnginZyme, lyfter en bägare och skakar innehållet i deras laboratorium i Karolinska Science Park, Stockholm.

Karim Engelmark Cassimjee är vd och en av grundarna för det svenska kemibolaget EnginZyme. Vi möter honom i företagets lokaler för ett samtal om hur det hela började. Han berättar varför han betraktar fredag den trettonde som sin favoritdag och om de två aha-ögonblick när han förstod att EnginZyme var något stort på spåren.

Det var när Karim doktorerade i bioteknik vid KTH, som han forskade om möjligheten att använda enzymer vid kemisk tillverkning. Hittills har det inte funnits något självklart sätt att göra detta, bland annat eftersom enzymerna inte går att använda i fast form på det sätt som industrin föredrar).

– I min forskning uppfann jag ett sätt att göra just det, som fungerar för alla enzymtyper. Därmed går det att komma åt den fantastiska kemi som finns i alla de miljarder enzymer som finns överallt i naturen. På basen av det beslöt jag tillsammans med mina medgrundare att starta EnginZyme.

Katalysatorer i kemiska processer

Enzymer är så kallade katalysatorer, en form av proteiner som påskyndar en kemisk reaktion (omvandling av ett startmaterial till en produkt).

– När du äter en bit godis får du i dig socker, som sedan bryts ner i flera steg till energi och beståndsdelar som kroppen utnyttjar. Denna process möjliggörs av enzymer, berättar han.

I den kemiska industrin är dock användningen av enzymer begränsad. Här är det istället oftast tungmetaller som används för att katalysera kemiska reaktioner.

Karim i labbet hos EnginZyme
– Vi insåg tidigt att vi var inne på något stort som kan förändra spelreglerna för hela den kemiska industrin, säger Karim.

Omgivna av kemiska produkter

Den kemiska industrin är viktig och tillverkar produkter som vi alla behöver.

– Allt vi ser omkring oss är saker som kommer från den kemiska industrin. Det är fundamentet i vårt moderna samhälle. Till och med din kropp består till stor del av produkter från kemisk industri eftersom du äter mat, som kommer från åkrar där man använder konstgödsel. Ungefär hälften av kvävet i din kropp kommer därifrån.

Men, dagens kemiska industri har tre problem, menar Karim.

– För det första används inte tillräckligt med biobaserade startmaterial. I stället används i huvudsak fossilbaserade material som omvandlas till allt från mediciner till plast.

– Det andra problemet är att tillverkningsprocesserna är väldigt energiintensiva eftersom de tungmetaller som används kräver hög temperatur, och processerna innefattar energikrävande uppreningssteg.

– Det tredje problemet är att det uppstår väldigt mycket avfall. Tungmetallkatalysatorerna är inte så specifika vilket innebär att det för varje produkt som produceras uppstår en hel del avfall. Det är inte ovanligt att processen resulterar i mer avfall än produkten i sig. När det gäller komplexa produkter som mediciner kan man till och med få 100 gånger mer avfall än produkt.

Lösningen är att ersätta tungmetallerna med enzymer, menar Karim.

– Om tungmetallerna ersätts med enzymer i en form, som industrin kan använda på ett bra sätt, kommer det att krävas mycket mindre energi. Enzymerna är helt enkelt bättre katalysatorer. De är specifika för att skapa den produkt du vill uppnå, vid låg temperatur. Därmed minskar man energimängden och man får mindre mängd avfall. Dessutom möjliggörs ökad användning av biobaserade startmaterial, något som enzymerna under miljardtals år har utvecklats för att verka på. Så det är ett fundamentalt samhällsproblem vi löser.

Startade bolag 2014

EnginZyme startade 2014 och den ursprungliga idén var att sälja det material för att binda enzymer som Karim utvecklade under sin forskning.

– Två år senare sa vi upp oss från våra jobb och började jobba heltid med EnginZyme. Då började vi anställa forskare och fick de första kapitalinvesteringarna. Men, det var inte förrän 2018 som vi förstod att det företag som vi håller på att bygga måste bli processinriktat, säger han.

Det innebär att EnginZyme har övergått till att utveckla en plattform för kompletta tillverkningsprocesser för industrin.

Karim framför EnginZyme logga
EnginZyme startade 2014 och den ursprungliga idén var att sälja materialet för bindningsenzymer som Karim hade utvecklat under sin forskning. EnginZymes kontor finns idag i Solna, Stockholm.

När förstod ni att det skulle kunna lyfta?

– Det var två Aha-ögonblick. Det första var när vi förstod att vi kan använda all världens enzymer. Då insåg vi att det var stort. Det andra var när vi förstod att vi inte ska hålla på att sälja materialet i sig utan bygga en hel lösningsplattform som kan tillämpas i industriella processer och därmed skapa en mycket större effekt i och med förbättrad kemisk produktion.

– Det var på den basen vi slutförde vår serie-A kapitalrunda. Det var fredagen den 13 mars 2020, precis efter att börserna störtdök på grund av coronapandemin. Därför är fredag den trettonde min favoritdag.

Vilka är kunderna?

– Det är företag som vill utveckla nya enzymbaserade tillverkningsprocesser. Vi har exempelvis ett partnerskap med Tetra Pak om processlösningar för tillverkning av yoghurt, mjölk, juice med mera. Vi har också pågående samarbeten med andra stora tillverkningsföretag.

Affärsmodellen handlar i första hand om att utveckla licensierade tillverkningsprocesser åt andra, men tanken finns också att på längre sikt även kunna etablera en egen tillverkningsanläggning och sälja produkter.

– Där är vi inte ännu, men det finns på kartan.

Varifrån kommer ditt intresse av att förändra kemiindustrin?

– Dels har jag ett rent nördigt intresse av enzymer, forskning och bioteknik. Det är fascinerande att gräva ner sig på molekylnivå och förstå hur de här processerna egentligen fungerar.

– Sedan handlar det om att jag som ingenjör vill bidra till att göra världen bättre. Det är lite av ett kall. Vi behöver de kemiska produkterna, men dagens processer kan vi inte ha. I framtiden kommer vi att skratta åt att man behöver gruvdrift för att tillverka kemiska produkter.

Vad är målet i år?

– Nu har vi utvecklat tekniken, bevisat att den fungerar och är skalbar för stora processer. I år målet att se till att den implementeras i stor skala i en kommersiell tillverkningsprocess. Därmed blir det enklare att övertyga fler tillverkare att använda vår teknik.

SEB Greentech, bankens enhet för att investera riskkapital i grön teknik, har gått in som investerare i EnginZyme.

Vad betyder det?

– Det är fantastiskt att backas av en namnkunnig aktör som SEB. Banken bidrar också med kompetens, rådgivning och förståelse för vilka fler möjligheter vi har att nå andra investerare inom SEB:s nätverk. 

Läs mer om EnginZyme: enginzyme.com


Artikel publicerad den 14 juni, 2022

Text: Niklas Munter

Foto: Joel Sherwood

Fakta: Detta är SEB Greentech

SEB Greentech är en enhet inom SEB som bidrar till en hållbar omställning genom att investera i företag som utvecklar lösningar för att förbättra utnyttjandet av naturresurser, samt minska negativa ekologiska effekter. Det inbegriper bland annat förnybar energi, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.