Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Metry gör det enkelt att vara energismart

Metrys vd och medgrundare Magnus Hornef beskriver sig själv som en teknisk visionär som ”i princip aldrig haft en anställning”. Fast vem behöver en arbetsgivare när man sitter på lösningen som hjälper stora fastighetsbolag få grepp om sin energiförbrukning?

I Metrys lokaler blandas den gam la industrifastighetens skrovliga rödtegel och rigida stålbalkar med stram, modern design. Det är en inramning som passar perfekt för ett bolag som har skapat en ny lösning på ett seglivat problem. Här, i göteborgska Gullbergsvass, jobbar Metrys numera över 40 anställda, som så sent som 2019 var 13. Men vi tar det från början.

Det var 2012 som samarbetet mellan Magnus Hornef och Metrys andra medgrundare Joel Torkelsson inleddes, i och med att studenterna på Chalmers entreprenörsskolas masterprogram delades in i olika team. En lärare i organisationspsykologi hade nämligen på känn att den tekniskt kunniga Magnus och den drivna Joel skulle komplettera varandra väl. Han fick rätt. Fast sammanhållningen på programmet var riktigt bra som helhet, betonar Magnus.   

Magnus Hornef, Metrys vd och medgrundare
– Man kan säga att datan vi samlar in hjälper kunderna i deras detektivarbete med att upptäcka energislöseri, så att våra partners kan hjälpa dem att spara på åtgången, säger Metrys vd och medgrundare Magnus Hornef

– Själva andan under studietiden var helt fantastisk. Vi satt ihop med säkert 30 andra elever, som alla jobbade med sina företagsidéer, och kunde hela tiden bolla med varandra. Efter examen hyrde vi faktiskt en lokal ihop med tre eller fyra av de andra projektgrupperna, för att kunna fortsätta jobba på samma sätt.

Det skulle ändå dröja ett tag efter studietiden innan Magnus och Joel hade mejslat fram grunden för det som skulle bli Metry – ett bolag med expertis inom insamling av energidata. Under par år jobbade duon med olika projekt och levde på anslag från bland andra statliga Vinnova. Samtidigt började deras vänners bolag, ett efter ett, att droppa av. Till sist fanns bara två kvar.

– Jag skulle säga att ett par saker var avgörande för oss – för att vi blev ett av bolagen från högskolan som kunde fortsätta. För det första att vi kom på vår metod för att samla in data från energibolagen, genom det som kallas scraping. För det andra att vi drog slutsatsen att våra kunder – och betalviljan – fanns inom fastighetsbranschen, säger Magnus Hornef.

Det Metry-duon hade gjort var med andra ord att komma på idén om att bygga en plattform där energidata sammanställs – och en metod för att göra det. Fast sedan var det där med att hitta rätt målgruppstänkande. 

Metry skulle helt enkelt kunna liknas vid ett bokföringssystem för energidata
Magnus Hornef
Metrys vd och medgrundare

– Först vände vi oss till energibolagen, men de såg mest av allt vår lösning som en ’nice to have’, och någon vidare betalvilja hade de heller inte. Efter ett tag insåg ändå Joel att de starkaste drivkrafterna för energiuppföljning borde finnas bland fastighetsbolag. Eftersom 40 procent av all energi förbrukas av byggnader, finns stora möjligheter att spara både pengar och miljö där. Dessutom hade vi förstått att bristen på energidata sågs som ett stort problem inom branschen.

Och med den insikten tog det fart för Metry – som alltså har rört sig från högskolesalarna, via delade lokaler, till ett stort, eget kontor i Gullbergsvass. Idag finns flera stora aktörer inom fastighetsbranschen på bolagets kundlista, bland andra Vasakronan, Castellum och Rikshem.

Stjärnorna står rätt för företag med inriktning på energi och hållbarhet

För att kunna beskriva mer detaljerat hur Metrys tjänst fungerar behöver vi bli lite tekniska och prata om det som kallas energimätpunkter. Ofta finns nämligen olika typer av sådana i större fastigheter.

Först har vi huvudmätpunkten. Den registrerar all energi som förbrukas och som elbolagen fakturerar kunden för. Sedan kan också olika undermätpunkter finnas – som fastighetsägaren själv väljer att installera. De mäter samma energi en gång till – fast mer specifikt – till exempel hur mycket byggnadens hissar drar. Om egen energi produceras, såsom med solceller, finns ytterligare mätpunkter för den.

– Det vi erbjuder är en plattform där vi hämtar data från kundens energibolag genom scraping, filer, API:er och fakturor. Vi lägger också till de olika undermätpunkterna. Metry skulle helt enkelt kunna liknas vid ett bokföringssystem för energidata, säger Magnus Hornef.   
På frågan om vilka faktiska åtgärder som den förbättrade energiuppföljningen kan leda till ute hos kunderna svarar han:

– Man kan säga att datan vi samlar in hjälper kunderna i deras detektivarbete med att upptäcka energislöseri, så att våra partners kan hjälpa dem att spara på åtgången. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis att byta fönster, installera solceller, förbättra ventilationssystemen, eller i större utsträckning värma upp husen under andra delar av dygnet.

Genom EU:s nya hållbarhetstaxonomi har också lagkrav på energirapportering införts, något som Metry har känt av i form av en tillströmning av nya kunder.

 – Flera svenska bolag ligger verkligen i framkant i sitt arbete med energiuppföljning och generellt förbrukar svenska fastigheter få kilowattimmar, jämfört med Europa i stort. Samtidigt är det många som nu hör av sig för att få hjälp med data till sin hållbarhetsrapportering. Det är ännu ett bevis på att våra tjänster behövs – att stjärnorna står rätt för företag med inriktning på energi och hållbarhet.

Stora kliv mot tillväxt och nya marknader

År 2022 gick SEB Greentech Venture Capital in som delägare i Metry – och sedan dess befinner sig bolaget i en kraftfull tillväxtfas.

– Att vi har tagit in riskkapital har gett oss möjlighet att bredda vår kompetens och stärka våra nätverk, vilket är avgörande när man, som vi, vill satsa på att växa på fler marknader. Vi ser också nya affärsmöjligheter i att kunna samverka med banksektorn. Till exempel genom att erbjuda trovärdig data över fastigheters energiförbrukning i samband med långivning, säger Magnus Hornef.

Metry har i dagsläget över 200 kunder i tio olika länder. Men, med tanke på tillväxtambitionerna, var ser Magnus att bolaget befinner sig om tio år?

– Då är vi ledande inom branschen i hela Europa och det självklara valet för att samla in energidata.

Det verkar som att du gillar det du gör – var det hela tiden självklart att du skulle starta ett företag, eller har du någon gång också övervägt en tillvaro som en helt vanlig anställd?

– Jag har alltid varit intresserad av teknik och data och har haft många idéer om vad man skulle kunna göra. Redan när jag var 17 eller 18 år började jag faktiskt utveckla och sälja olika dataprogram. När jag tänker på det har jag nog i princip aldrig haft en anställning, förutom någon period som annonssäljare då. Och också det slutade med att jag fick bygga företagets annonsbokningssystem, avslutar Magnus Hornef med ett skratt. 

Läs mer om Metry: metry.io


Artikel publicerad den 5 december, 2022

Text: Lucas Hermans
Foto: Louise Nylund

Fakta: Detta är SEB Greentech

SEB Greentech är en enhet inom SEB som bidrar till en hållbar omställning genom att investera i företag som utvecklar lösningar för att förbättra utnyttjandet av naturresurser, samt minska negativa ekologiska effekter. Det inbegriper bland annat förnybar energi, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering;