Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småföretag vill förändra trygghetssystemen

SEB har för tredje gången genomfört en panelundersökning bland nästan 700 små- och medelstora företagare. Frågorna handlar om företagarnas syn på socialförsäkringssystemen.
 
-        Resultaten visar på ett stort behov av att anpassa det svenska socialförsäkringssystemet för att bättre passa småföretagarnas behov. De arbetar ofta när de är sjuka och en överväldigande majoritet tycker att systemet behöver ändras på olika sätt. Den förändring som flest företagare vill se är att företagare får större möjlighet att välja om man vill vara med och betala eller ställa sig utanför delar av systemet och istället hitta egna lösningar, säger Ingela Hemming.
 
Det är sannolikt att antalet företag skulle öka i Sverige om socialförsäkringssystemen i större utsträckning skulle anpassas till företagarnas behov.
 
-        Eftersom företagare idag tvingas vara med och finansiera socialförsäkringarna trots att de inte kan utnyttja dem i så stor utsträckning så upplever många att riskerna med att driva företag blir ännu större. Undersökningen visar också att över 70 procent av företagarna tror att utformningen av trygghetssystemen är ett hinder när det gäller att gå från att vara anställd till att bli företagare, säger Ingela Hemming.
 
Resultaten i korthet:
 •          Andelen som upplever att dagens socialförsäkringssystem utgör ett hinder när det gäller att gå från att vara anställd till att bli egenföretagare är större bland enmansföretagare, 75 procent jämfört med 71 procent totalt sett. Det är också fler kvinnor än män som upplever detta som ett hinder. Andelen som upplever detta som ett stort hinder är störst bland nystartade företag.
 •          41 procent av företagarna har ingen klar uppfattning om skillnaden i olika socialförsäkringar mellan att vara anställd och att vara egen företagare.
 •          74 procent av företagarna brukar nästan alltid arbeta trots att de är sjuka. 20 procent uppger att det förekommer att de arbetar när de är sjuka, medan endast 5 procent ofta stannar hemma då de är sjuka.
 •          Av de företagare som har barn har endast 55 procent tagit ut föräldraledighet. Det är betydligt färre än i befolkningen totalt sett. 30 procent av de kvinnliga företagarna låter ofta barnet följa med till jobbet när det inte kan vara på dagis eller i skolan.
 •          58 procent av de tillfrågade är med i någon a-kassa, jämfört med 82 procent totalt sett bland svenskar som arbetar. Andelen är lägre bland manliga företagare där 53 procent tillhör a-kassan.
 •  
   
   
   
   
   
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
   
  _____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97
  Elisabet Linge Bergman, presschef, tel: 08-763 88 04