Press

Representanter från media är välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post. Bästa sättet att komma i kontakt med vår pressavdelning är att ringa 08-763 9110 eller skicka e-post till press@seb.se.

Välj år

  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,6) i det första kvartalet 2017 och räntabiliteten var 12,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 11,7 procent (11,8). 

  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,6) i det första kvartalet 2017 och räntabiliteten var 12,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 11,7 procent (11,8).

  • I en kort illustrerad film svarar SEB:s expert Richard Falkenhäll på aktuella frågor om Storbritanniens utträde ur EU.

  • "Vi älskar ambitioner och människor som vill något mer". Det är mottot för SEB:s nya sajt Get started. Syftet är att inspirera människor som drömmer om att förverkliga en idé, att våga ta steget och starta eget.

  • Den svenska avtalsrörelsen går smidigt i år, men utformningen av avtalen riskerar att skapa problem på sikt. Det menar SEB:s prognoschef Håkan Frisén i Veckans tanke.

  • I vårbudgeten, som offentligörs idag, presenterar regeringen sin syn på det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken. Privatekonom Jens Magnusson kommenterar budgeten.

  • ”Hemma är där vi lägger hatten”. Den devisen passar bra för familjen Jaktman, en aktiv och sportintresserad familj, som varvar utlandsuppdrag med säsongsarbete i Alperna. 

  • Torsdagen den 27 april, klockan 07:00, offentliggörs SEB:s resultat det första kvartalet 2017.

  • Ramverk för gröna obligationer och grön låneportfölj, en ny modell för att analysera hållbarhetsfaktorer i aktieanalysen av företag och ökad användning av positivt urval i fondförvaltningen. Det är några av framstegen i SEB:s hållbarhetsrapport för 2016, som nu finns tillgänglig på svenska.