Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar undersökning om hållbarhetsriktlinjer

Fair Finance Guide publicerar på onsdagen sin årliga rankning av de svenska bankernas hållbarhetsriktlinjer. SEB:s betyg är i princip oförändrat sedan förra året, medan övriga banker förbättrar sina betyg, vilket innebär att SEB faller i undersökningen. 

 

Hållbarhetsfrågor har hög prioritet på SEB och vi arbetar intensivt med att hjälpa våra kunder att ställa om till ett mer hållbart samhälle och att minska bankens eget klimatavtryck. Vi är därför inte nöjda med vår placering, den speglar varken vår ambitionsnivå eller allt det faktiska arbete banken gör på hållbarhetsområdet.

SEB var tidigt ute och etablerade redan 2011 hållbarhetsrelaterade riktlinjer och policys. Även om flera av dessa riktlinjer har uppdaterats och nya har tillkommit har vårt fokus de senaste åren legat på vårt konkreta hållbarhetsarbete — på att hjälpa våra kunder i deras omställning till hållbara affärsmodeller, på att utveckla nya hållbara produkter och finansieringslösningar, på att skärpa investeringskriterierna inom vårt fondbolag, och på att minska bankens egen klimatpåverkan.

Vi arbetar just nu intensivt med att förstärka riktlinjer och policys, bland annat kring områden som rör miljö och klimat. Vårt mål är att detta ska leda till att ännu tydligare spegla våra ambitioner och ställningstaganden, och fungera som stöd i vår dagliga strävan för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Exempel på vad SEB gör inom hållbarhetsområdet:

Hållbar finansiering

SEB jobbar aktivt och intensivt med att hjälpa våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom finansieringslösningar som gröna obligationer och hållbarhetskopplade lån och obligationer. Sedan den första gröna obligationen 2007 har SEB hjälpt kunder att ge ut mer än 260 miljarder kronor i gröna obligationer, vilket gör oss till den femte största utgivaren av sådana instrument i världen och den största i Norden. Förra året var nästan 25 procent av alla obligationer vi hjälpte våra kunder att ge ut gröna.   

Klassificering av kreditportföljen

Det pågår också ett omfattande arbetet med att klassificera vår kreditportfölj. Det gör vi genom att i dialog med våra företagskunder analysera deras nuvarande klimatavtryck liksom deras framtida planer. Därigenom kommer vi själva att kunna sätta tydligare egna framåtriktade mål.

Rådgivning och utbildning

Vi ser att alla typer av kunder efterfrågar allt mer rådgivning inom hållbarhet. Vi erbjuder särskilda verktyg för detta, och vi utbildar just nu alla våra 15 000 anställda inom klimatfrågan.

Investeringar och sparande

Alltfler av SEB:s kunder efterfrågar hållbara sparande- och investeringslösningar och vi utvecklar därför kontinuerligt sådana samt stärker vårt existerande erbjudande. Under 2020 har SEB:s fondbolag har gjort om tre indexfonder med ett förvaltat kapital om drygt 75 miljarder kronor. De exkluderar nu utvinning av alla fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen. Läs mer här 

SEB:s fondbolag har också nyligen skärpt exkluderingskriterierna för alla sina fonder, vilket du kan läsa mer om här

Vi har gjort om tre indexfonder till indexnära fonder med 75 miljarder kr i förvaltat kapital i har blivit fossilfritt under 2020. Läs mer här

Hållbarhetsanalys

Inom vår aktieanalys har SEB har lanserat en ny metod för hållbarhetsanalys som kvantifierar hur miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer påverkar företagens finansiella resultat. Läs mer här: 

EU:s Taxonomin

SEB deltar aktivt i de europiska arbetsgrupperna för att utforma EU:s taxonomi, som blir ett viktigt verktyg för att skapa jämförbarhet och driva på utvecklingen inom hållbara finanser ytterligare.

Förstärkt hållbarhetsorganisation

I vår ambition att skynda på omvandlingstakten mot ett koldioxidsnålt samhälle etablerade vi en ny hållbarhetsorganisation som samlar vår expertis och tar ett helhetsgrepp från både ett strategiskt perspektiv och ett affärsperspektiv. Läs mer här:  

Klimatneutralitet

Vi har satt nya mål som syftar till att minska bankens egen klimatpåverkan och siktar på att utsläppen av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor ska vara närmare noll senast 2045 – banken kommer dock genom att klimatkompensera nå en nettoeffekt på noll redan nästa år. https://sebgroup.com/sv/press/nyheter/seb-satsar-pa-klimatneutralitet-redan-nasta-ar