Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny rapport inom hållbarhet lyfter fondbolagets framsteg

Skärpta exkluderingskriterier för alla fonder, lansering av en åttonde mikrofinansieringsfond och indexnära fonder som exkluderar utvinning av fossila bränslen och fossil energiproduktion. Det är några av framstegen som SEB:s fondbolag SEB Investment Management lyfter fram i sin senaste rapport om hållbarhet och aktivt ägande.

I fjol publicerade SEB Investment Management en rapport som belyser fondbolagets hållbarhetsarbete och nu släpps en uppdaterad version.

– Alltfler av SEB:s kunder efterfrågar hållbara spar- och investeringsalternativ och denna rapport belyser hur vi på fondbolaget arbetar med hållbara investeringar, säger Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning inom Investment Management.

Varje år får SEB:s kunder svara på vilka av FN:s hållbarhetsmål de vill att SEB Investment Management ska prioritera, och precis som i fjol är bekämpandet av klimatförändringar det som kunderna ser som det viktigaste målet. Resultat av undersökningen vägleder SEB Investment Management i hållbarhetsarbetet.

– För att möta våra kunders efterfrågan har vi skärpt det exkluderande kriteriet för bolag som utvinner förbränningskol till max fem procent av bolagsomsättningen för alla våra fonder. Under sommaren och hösten 2020 gjordes även fyra av indexfonderna om till indexnära med ett sammanlagt förvaltat kapital om drygt 75 miljarder kronor. Att indexfonderna blev indexnära innebär att de nu exkluderar utvinning av alla fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen, säger Elisabet Jamal Bergström.

En viktig del i SEB Investment Managements hållbarhetsarbete är ägardialoger. Fondbolaget är aktiva ägare i de bolag fonderna investerat i, vilket exempelvis innebär att rösta på bolagsstämmor, delta i valberedningar och föra en aktiv dialog med ledningsgrupper och styrelser.

Under 2020 har SEB Investment Management bland annat inlett en dialog med Brasiliens regering och centralbank kring utvecklingen i Amazonas, där avskogning, bränder och förlusten av biologisk mångfald är ett allt större problem. Det är ett bra exempel på när fondbolagets investeringar, och därmed möjligheten att påverka, kan göra skillnad, enligt Elisabet Jamal Bergström.

I arbetet med att framtidssäkra bankens fonder spelar förvaltarna genom att integrera hållbarhet i sina investeringsprocesser, en avgörande roll. SEB Investment Managements svenska och nordiska aktieinvesteringar förvaltas av ett team som använder sig av en fundamental, kvalitetsorienterad investeringsprocess. Precis som för alla fonder som Investment Management förvaltar är hållbarhet en integrerad del av investeringsprocessen.

– Vår ambition är att investera i bolag som har integrerat sitt hållbarhetsarbete i affärsmodellen, säger Caroline Forsberg som bland annat förvaltar fonden SEB Hållbarhetsfond Sverige Lux som blev Svanenmärkt 2017.

Vad gäller framtiden kommer utökade rapporteringskrav, som exempelvis EU:s taxonomi, att sjösättas under 2021 för att skapa en enlighet i finansiella aktörers rapportering.

– EU:s ”gröna giv” är en ambitiös agenda för hållbar utveckling där ett huvudsyfte är att styra investeringar mot miljömässigt hållbara aktiviteter. Här kommer kraven att öka, både på oss som kapitalförvaltare och på de bolag som vi investerar i. Även om förändringarna sätter press på oss är behovet av hållbara investeringar enormt, och vi är väl positionerade för att möta dessa nya krav, säger Elisabet Jamal Bergström.