Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar ny ambitiös form av hållbarhetsanalys

SEB har lanserat en ny metod för hållbarhetsanalys som kvantifierar hur miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer påverkar företagens finansiella resultat. Den initiala återkopplingen från finansiella institutionskunder har varit enhälligt positiv.

SEAM – SEB Research’s ESG Assessment Methodology, är en ny värderings-centrerad form av hållbarhetsanalys. Den utgår från vilka ESG-faktorer* som kommer att ha en materiell inverkan på företags finansiella resultat och kvantifierar sedan denna påverkan.

Metoden har utvecklats som svar på kundernas önskan att få en insikt i hur hållbarhetsfaktorer påverkar investeringsförutsättningarna för de företag som SEB analyserar.

– Såvitt vi kan bedöma är det här en betydligt mer ambitiös, systematisk och framåtblickande analys än vad som hittills funnits på marknaden, säger Martin Nilsson, chef för Equities på SEB.

– Vi har fått en överväldigande positiv respons från kunderna. De uppskattar att det är en stringent, objektiv metod, som ger nya insikter om den utmanande uppgiften att integrera hållbarhet i investeringsprocesserna.

Analysen görs individuellt på bolagsnivå och innehåller förutom värderings- och ansvarsanalyser även en bedömning av hur företagen lever upp till de gränsvärden för klimatpåverkan som fastställs i EU-taxonomin. Den är helt integrerad i bankens aktieanalys och därmed tillgänglig för alla kunder som köper Equity Research analystjänst.

I dagsläget har SEAM-analysen genomförts och publicerats för drygt 50 bolag av de bolag som täcks av Equity Research. Fortsatt utrullning är prioriterad och fram till årsskiftet är planen att hälften av alla bolag ska vara analyserade och vid halvårsskiftet 2021 ska samtliga bolag vara täckta.

* Fotnot: ESG – Environmental, Social and Governance är ett samlingsbegrepp för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga hållbarhetsfaktorer.