Hållbarhet

Vi bidrar till en hållbar tillväxt

SEB är en del av samhället och det vi gör har en påverkan, både direkt och indirekt. Därför är hållbarhetsfrågorna en integrerad del i vår verksamhet och i vårt dagliga arbete. Vår ambition är att bidra till en hållbar tillväxt och vi tar alltid hänsyn till hur kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort påverkas av det vi gör. Tillsammans med våra kunder identifierar vi risker och möjligheter och vi strävar alltid efter att effekterna av våra råd och beslut är hållbara, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.