Hållbarhet

Vi bidrar till en hållbar tillväxt

Världen har gemensamma utmaningar och som bank kan SEB vara en drivkraft och därigenom en del av lösningen. Vi har en stark ambition att bidra till hållbar tillväxt och att hjälpa kunder och andra intressenter att nå framgång. Genom finansierings- och investeringsverksamhet strävar banken efter att underlätta övergången till hållbara lösningar.

Tillsammans med våra kunder identifierar vi risker och möjligheter och vi strävar alltid efter att effekterna av våra råd och beslut är hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Samtidigt strävar vi efter att minimera eller förhindra direkta och indirekta negativa effekter på miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, samt på frågor som rör antikorruption och skatt.