Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår påverkan

Vår påverkan

SEB:s påverkan sträcker sig från vårt eget miljöavtryck till effekterna av de finansiella produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi är en företagsmedborgare och vår inverkan har betydelse för samhällets välbefinnande idag såväl som imorgon. Vi åtar oss att rapportera enligt höga internationella standarder i kombination med specifika mål i linje med vår strategi.

SEB:s påverkan i siffror 2023

61,5
miljarder SEK i hållbar finansiering enligt SEB:s ramverk för gröna obligationer
2 837
dialoger med portföljbolag
45 %
av SEB:s seniora chefer är kvinnor
70 000
antal person som coachats i entreprenörskap
119 %
ökning av SEB:s gröna bolån 2021-2023, från 7,9 miljarder till 17,3 miljarder kronor
26
miljoner kunder som nåtts via våra mikrofinansfonder