Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår påverkan

Hur vi utvecklas inom specifika mål i linje med vår strategi.

Vår påverkan

SEB:s påverkan sträcker sig från vårt eget miljöavtryck till effekterna av de finansiella produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi är en företagsmedborgare och vår inverkan har betydelse för samhällets välbefinnande idag såväl som imorgon. Vi åtar oss att rapportera enligt höga internationella standarder i kombination med specifika mål i linje med vår strategi.

SEB:s påverkan i siffror

29 miljarder
i gröna lån, kronor, enligt SEB:s ramverk för gröna obligationer.
3 200
dialoger med portföljbolag.
44%
av ledamöterna i SEB:s styrelse är kvinnor.
20 miljoner
entreprenörer har fått finansiering från våra mikrofinansieringsfonder.
100%
ökning av SEB:s gröna bolån 2021, från 4 miljarder till 8 miljarder.
13 miljarder
SEB:s påverkans- och tematiska fonder, totalt förvaltat kapital, kr.