Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet i SEB

Aktivt stöd till omställningen mot nollutsläpp.

Banker är centrala för att fördela samhällets finansiella resurser, och SEB spelar en viktig roll i omställningen till ett samhälle med nettonollutsläpp. Vi samarbetar med våra kunder för att minska koldioxidutsläppen i avgörande branscher som energi, transport och byggnadsindustri.

SEB kommer att vara en del av lösningen eftersom allt vi gör styrs av vårt syfte: att positivt forma framtiden, idag och för kommande generationer. För att spegla detta anpassar vi vår strategi till Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål.

123 %
Ökning av hållbarhetsaktiviteter sedan 2021.
-39 %
Minskad exponering mot fossila bränslen i energiportföljen sedan 2019.
-47 %
Minskade finansierade utsläpp bland sektorer med 2030-mål (2020–2022).

Vår roll i hållbarhets-omställningen

I den här broschyren kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet, hur vi utvecklar lösningar, ställer om vår affär och agerar för att ta vårt sammhällsansvar. Vi beskriver också vilka mål vi har satt upp och hur vi mäter och följer upp dem.

Hållbarhetsbroschyr

Vi hjälper våra kunder i deras omställning (eng)

Många av våra kunder i avgörande industrier som transport, energi och jordbruk är med och leder omställningen mot nettonollutsläpp. Utmaningarna är ofta mycket stora, därför strävar vi efter att vara den bästa finansiella partnern.

The Green Bond (eng)

The Green Bond är en rapport från SEB som ger dig de senaste nyheterna inom hållbar finansiering.

Stöd till våra kunder

Innovativ och hållbar finansiering, rådgivning och investeringar möjliggör för våra kunder att välja produkter och tjänster som stöder omställningen till Parisavtalet. Det är dessa val som verkligen bidrar till finansieringen av omställningen.

Vår strategi för hållbarhet

Som bank har vi kraften, möjligheterna och ansvaret att påverka den värld vi lever i. SEB:s hållbarhetsstrategi sätter en långsiktig ram för hur vi bidrar till en hållbar framtid. Vi har därför definierat strategiska mål – det bruna, det gröna och det framtida.

Vårt arbetssätt (eng)

Genom internationella åtaganden, våra policys och tydliga styrningsstruktur säkrar vi att hållbarhet integreras i SEB och att vi kan betjäna våra kunder. I kombination med våra medarbetares engagemang och kunskap stärker vi våra förmågor att stödja våra kunder.

Vår påverkan

De produkter och tjänster vi tillhandahåller påverkar omställningen till ett hållbart samhälle. Vi integrerar hållbarhet i alla relevanta processer och utvärderar vår inverkan på miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Vi kommunicerar löpande hur vi utvecklas.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)