Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Aktivt stöd för en hållbar omställning

Banker är centrala för att fördela samhällets finansiella resurser, och SEB spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Omställningen omfattar utmaningar inom områden som transport, energi och mat, och kräver enorma investeringar, liksom ett samhällsomfattande engagemang.

SEB kommer att vara en del av lösningen eftersom vi anser att ett hållbart samhälle är ekonomiskt fördelaktigt för alla våra intressenter och för samhället i stort. För att spegla denna övertygelse anpassar SEB sin strategi till Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål.

58,5
Hållbarhetsobligationer globalt, arrangerade av SEB, miljarder kronor.
82%
Andel av SEB:s fondbolags tillgångar som förvaltas i enlighet med EU:s förordning Sustainable Finance Disclosure Regulation, artikel 8 & 9.
357 000 ton
SEB:s andel av tillgångarna som finansierats av vår gröna obligation resulterade i en minskning av CO2-utsläpp motsvarande cirka 357 000 ton 2021.

Ekonomisk jämställdhet – statistiken

I Sverige äger kvinnor bara hälften så mycket som män. De tjänar 10% mindre, har 30% lägre pensionsinkomst och är mindre benägna att äga sitt eget hus. Statistiken är tydlig, men vi har kraft att förändra den. Vi tror att ekonomisk jämställdhet är avgörande för ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle där fler kvinnor får den frihet som följer med ägande. Friheten att köpa ett hem, börja investera eller starta ett företag. Låt oss ändra på statistiken.