Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår strategi för hållbarhet

SEB vill vara en ledande katalysator i den hållbara omställningen. Som bank har SEB kraften, möjligheten och ansvaret att påverka den värld vi verkar i. Vi är fast beslutna att samarbeta med våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller och att stödja samhället att nå nettonollutsläpp till 2050.

SEB:s hållbarhetsstrategi beskriver vår roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en del av SEB:s affärsplan för 2022–2024 och en hörnsten i SEB:s 2030-strategi. Som undertecknare av FN-initiativet Principles for Responsible Banking har vi åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi för att anpassa och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Vi har också förbundit oss till andra viktiga internationella åtaganden, såsom Net-Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers initiative och Poseidon Principles.

Hållbarhet är en viktig del av SEB:s affärsplan. Genom att erbjuda våra kunder innovativa och hållbara finansierings-, rådgivnings- och investeringslösningar gör vi det möjligt för dem att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle. Internationella åtaganden, ett policyramverk för hållbarhet, tydlig styrning och medarbetares engagemang och kunskap ska säkerställa att hållbarhet integreras inom hela banken, och att vi kan ge bästa servicen till våra kunder.

Vår roll i omställningen 

För att bli en ledande katalysator i den hållbara omställningen fokuserar vi på:

 • Tillhandahålla rådgivning, finansiering och investeringar till omställningen
  Vi samarbetar med våra kunder på vägen mot ett hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp. Genom djupa insikter, ansvarsfull rådgivning och kapital hjälper vi dem att nå sina mål.
 • Innovera och sätta standarder
  Vi delar med oss av vår kunskap, utvecklar innovativa produkter och tjänster och bidrar till att sätta standarder för hur finansbranschen kan bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.
 • Ställa om vår verksamhet
  Baserat på stabil styrning utvecklar vi kontinuerligt våra policyer och mål, och stärker våra medarbetares kompetens för att säkerställa att våra kredit- och investeringsportföljer stödjer omställningen.
 • Agera som ansvarsfull samhällsmedborgare
  Vi engagerar oss i samhället och deltar aktivt i att forma framtiden på ett positivt sätt. I enlighet med vår långa tradition driver och uppmuntrar vi initiativ för hållbart entreprenörskap och främjar finansiell inkludering.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)