Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stöd till våra kunder

Genom att erbjuda rådgivningstjänster, innovativa och hållbara finansierings- och investeringsprodukter stödjer vi våra kunder i deras omställning att nå målen i Parisavtalet.

Vår roll är att göra det möjligt för företag och individer att göra val som bidrar till ett hållbart samhälle.

 

Hållbar finansiering

Hållbar finansiering är den viktigaste drivkraften i omställningen mot en hållbar ekonomi. Genom att omorientera kapitalflöden mot hållbara lösningar och ge råd om risker och möjligheter, stödjer SEB sina kunder i omställningen.

Hållbara investeringar

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden med mandat och ansvar att leverera hållbara och konkurrenskraftiga investeringar. Vi har ett heltäckande och konkurrenskraftigt erbjudande där miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter är integrerade i alla investeringsprocesser.

Integrering av risker och påverkan

SEB:s ambition är att ha välinformerade kunder om hur SEB som finansiell institution arbetar för att integrera hållbarhetsrisker och påverkan i investeringsbeslut och rådgivning.

Hållbar rådgivning

Genom djup kunskap om våra kunder, deras affärsmiljö, preferenser och behov vill vi hjälpa dem att identifiera hållbara affärsmöjligheter och hantera möjliga risker.

Hållbar innovation

Som bank är vi en drivande kraft och katalysator i hållbarhetsomställningen. Vi deltar i branschövergripande initiativ och bidrar genom våra investeringar och genom att betjäna våra kunder. Vår innovativa produkt- och tjänsteutveckling tillsammans med en noggrann produktmärkning utgör en plattform som stödjer våra kunders hållbarhetsresa.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)