Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skuldinvesterare

Finansieringsstrategi

Tillgång till finansierings- och likviditetsmarknaderna är avgörande under alla omständigheter. SEB:s finansierings- och likviditetsstrategi hanteras ur tre perspektiv:

  • optimera likviditetsstrukturen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida tillgångar matchas med stabil finansiering
  • övervakning av grossistfinansieringsberoende
  • säkerställa att banken har tillräckliga likviditetsreserver för att klara ett hårt stressat scenario

SEB:s finansiering består av insättningar från kunder och lång- och kortfristig finansiering på de finansiella marknaderna. SEB:s långsiktiga finansieringsstruktur och löptidsprofil beskrivs nedan.

Långsiktig upplåning

Långfristig upplåning, miljarder kronor, 31 mars 2023

Instrument 2018 2019 2020 2021 2022 Jan-Mar
2023
Covered bonds 67 81 78 41 65 54
Senior unsecured 34 40 28 20 33  
Senior non-preferred   11 11 10 27 11
Subordinated debt   9   5 5  
Total 101 140 117 75 130 66

 

Långfristig löptidsprofil för finansiering, miljarder kronor, 31 mars 2023

31 mars 2023                  
Product * <1y 1-2y 2-3y 3-4y 4-5y 5-7y 7-10y >10y Total
Mortgage covered bonds, SEK 51 54 51 51 30 12 1 3 253
Mortgage covered bonds, non-SEK 0 11 13 0 23 17 0 0 64
Senior unsecured 30 22 35 18 0 0 0 1 106
Senior non-preferred 0 0 0 26 21 19 0 0 66
Subordinated debt ** 9 0 9 5 5 0 0 0 29
Total 91 87 108 99 79 47 1 4 518

 

* Excluding public covered bonds.
** Tier 2 and Additional Tier 1 issues assumed to be called at first call date.

Upplåningsprogram

SEB:s upplåningsprogram består främst av globala så kallade MTN-program för seniora obligationslån och säkerställda obligationer.

Läs mer

Säkerställda obligationer

SEB:s säkerställda obligationer är en del av marknadsfinansieringen och säkerställs av svenska bolån. Här finns även information om den så kallade "cover-poolen".

Mer om säkerställda obligationer

SEB:s gröna obligationer

Med en ökad medvetenhet om klimatfrågor väcker den gröna obligationen engagemang genom att uppmuntra investeringar i hållbara projekt, processer och teknik.

Mer om gröna obligationer (In english)