Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skuldinvesterare

Finansieringsstrategi

Tillgång till finansierings- och likviditetsmarknaderna är avgörande under alla omständigheter. SEB:s finansiering består av inlåning från kunder och lång- och kortfristig finansiering på de finansiella marknaderna.

Vår finansierings- och likviditetsstrategi hanteras ur tre perspektiv:

  • Optimera likviditetsstrukturen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida tillgångar matchas med stabil finansiering.
  • Övervakning av grossistfinansieringsberoende.
  • Säkerställa att banken har tillräckliga likviditetsreserver för att klara ett hårt stressat scenario.

Kontakta oss på SEB Investor Relations

Besöksadress: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sweden
Växel: +46 771 62 10 00, från utlandet +46 771 62 10 00

 

Pawel Wyszynski, Head of Investor Relations +46 70 462 21 11
Philippa Allard, Senior Debt Investor Relations Officer +46 70 618 83 35
Per Andersson, Senior Investor Relations Officer +46 70 667 74 81
Amelie Blecher, Debt Investor Relations Officer +46 70 462 21 96
Malin Schenkenberg, Senior Investor Relations Officer +46 70 763 95 31