Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skuldinvesterare

Finansieringsstrategi

Tillgång till finansierings- och likviditetsmarknaderna är avgörande under alla omständigheter. SEB: s finansierings- och likviditetsstrategi hanteras ur tre perspektiv:

  • optimera likviditetsstrukturen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida tillgångar matchas med stabil finansiering
  • övervakning av grossistfinansieringsberoende
  • säkerställa att banken har tillräckliga likviditetsreserver för att klara ett hårt stressat scenario

SEB: s finansiering består av insättningar från kunder och lång- och kortfristig finansiering på de finansiella marknaderna. SEB: s långsiktiga finansieringsstruktur och löptidsprofil beskrivs nedan.

Finansieringsstruktur, 31 mars 2022

Långfristig upplåning, miljarder kronor, 31 mars 2022

Instrument 2017 2018 2019 2020 2021
2022 Q1
Cover bonds 55 67 81 78 41 35
Senior unsecured 20 34 40 28 20  
Senior non-preferred     11 11 10 11
Subordinated debt 5   9   5  
Total 80 101 140 117 75 45

 

Långfristig löptidsprofil för finansiering, miljarder kronor, 31 mars 2022

31 mars 2022                  
Product * <1y 1-2y 2-3y 3-4y 4-5y 5-7y 7-10y >10y Total
Mortgage covered bonds, SEK 59 53 54 37 41 0 5 4 253
Mortgage covered bonds, non-SEK 21 0 10 13 0 23 0 0 67
Senior unsecured 38 27 21 12 7 0 0 1 105
Senior non-preferred 0 0 0 0 10 20 10 0 39
Subordinated debt ** 6 9 0 8 5 0 0 0 28
Total 124 89 85 70 62 42 14 4 492

 

* Excluding public covered bonds.
** Tier 2 and Additional Tier 1 issues assumed to be called at first call date.

Upplåningsprogram

SEB:s upplåningsprogram består främst av globala så kallade MTN-program för seniora obligationslån och säkerställda obligationer.

Läs mer

Säkerställda obligationer

SEB:s säkerställda obligationer är en del av marknadsfinansieringen och säkerställs av svenska bolån. Här finns även information om den så kallade "cover-poolen".

Mer om säkerställda obligationer

SEB:s gröna obligationer

Med en ökad medvetenhet om klimatfrågor väcker den gröna obligationen engagemang genom att uppmuntra investeringar i hållbara projekt, processer och teknik.

Mer om gröna obligationer (In english)