Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skuldinvesterare

SEB gynnas av en stark likviditetsposition och en diversifierad och stabil finansieringsbas bestående av inlåning från kunder och lång- och kortfristig upplåning på kapitalmarknaderna.

Vår likviditets- och upplåningsstrategi hanteras ur tre perspektiv:

  • Optimera likviditetsstrukturen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida tillgångar matchas med stabil finansiering.
  • Följa beroendet av marknadsfinansiering och inlåningsbasens diversifiering.
  • Säkerställa att banken har tillräckliga likviditetsreserver för att klara ett hårt stressat scenario.

Kreditbetyg

SEB rankas av Fitch, Moody’s och S&P Global. Moody’s rankar även SEB:s säkerställda obligationer.

Finansiella rapporter

Få tillgång till kvartalsrapporter, faktaböcker, resultatpresentationer, webbsändningar, telefonkonferenser och investerarpresentationer för varje kvartal.

Skuldemissioner

Här hittar du information om SEB:s utestående skuldinstrument.

Upplåningsprogram

SEB:s finansieringsprogram inkluderar ett GMTN-program för säkerställda obligationer, seniora skulder och förlagslån och ett SEK MTN-program för SEK säkerställda obligationer.

Säkerställda obligationer

Som en del av sin marknadsfinansiering emitterar SEB säkerställda obligationer som säkerställs av svenska bolån.

SEB gröna obligationer (eng.)

SEB emitterar gröna obligationer för att finansiera gröna tillgångar/projekt och för att stödja kunderna i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller, i linje med bankens hållbarhetsstrategi.

Kontakta oss på SEB Investor Relations

Besöksadress: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sweden
Växel: +46 771 62 10 00, från utlandet +46 771 62 10 00

 

Pawel Wyszynski, Head of Investor Relations +46 70 462 21 11
Philippa Allard, Senior Debt Investor Relations Officer +46 70 618 83 35
Per Andersson, Senior Investor Relations Officer +46 70 667 74 81
Amelie Blecher, Debt Investor Relations Officer +46 70 462 21 96
Malin Schenkenberg, Senior Investor Relations Officer +46 70 763 95 31