Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Skuldinvesterare

Finansieringsstrategi

Tillgång till finansierings- och likviditetsmarknaderna är avgörande under alla omständigheter. SEB: s finansierings- och likviditetsstrategi hanteras ur tre perspektiv:

  • optimera likviditetsstrukturen i balansräkningen för att säkerställa att mindre likvida tillgångar matchas med stabil finansiering
  • övervakning av grossistfinansieringsberoende
  • säkerställa att banken har tillräckliga likviditetsreserver för att klara ett hårt stressat scenario

SEB: s finansiering består av insättningar från kunder och lång- och kortfristig finansiering på de finansiella marknaderna. SEB: s långsiktiga finansieringsstruktur och löptidsprofil beskrivs nedan.

Finansieringsstruktur, 30 juni 2021

Långfristig upplåning, miljarder kronor, 30 juni 2021

30 juni 2021                  
 Instrument 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2021 Q2
Covered bonds 60 55 62 55 67 81 78 8 13
Senior unsecured 32 40 74 20 34 40 28    
Senior non-preferred           11 11   10
Subordinated debt 17   8 5   9      
 Total 109 95 145 80 101 140 117 8 23

 

Långfristig löptidsprofil för finansiering, miljarder kronor, 30 juni 2021

30 juni 2021                  
Product * <1y> 1-2y 2-3y 3-4y 4-5y 5-7y 7-10y >10y Total
Mortgage covered bonds, SEK 53 59 49 51 34 19 3 6 274
Mortgage covered bonds, non-SEK 11 11 11 0 13 8 0 0 54
Senior unsecured 40 46 17 14 5 0 0 1 122
Senior non-preferred 0 0 0 0 0 20 10 0 30
Subordinated debt ** 5 0 9 8 0 0 0 0 22
Total 109 116 85 73 52 48 13 6 503

* Excluding public covered bonds.
** Tier 2 and Additional Tier 1 issues assumed to be called at first call date.

Upplåningsprogram

SEB:s upplåningsprogram består främst av globala så kallade MTN-program för seniora obligationslån och säkerställda obligationer.

Läs mer

Säkerställda obligationer

SEB:s säkerställda obligationer är en del av marknadsfinansieringen och säkerställs av svenska bolån. Här finns även information om den så kallade "cover-poolen".

Mer om säkerställda obligationer

SEB:s gröna obligationer

Med en ökad medvetenhet om klimatfrågor väcker den gröna obligationen engagemang genom att uppmuntra investeringar i hållbara projekt, processer och teknik.

Mer om gröna obligationer (In english)