Kreditbetyg

SEB arbetar fortlöpande med att förbättra koncernens kreditbetyg. Det är viktigt eftersom ett högt betyg över tiden innebär lägre upplåningskostnader och fler affärsmöjligheter på kapitalmarknaderna. 
Följande tabell visar SEB:s aktuella kreditbetyg.

Moody´s
Outlook stable
Short termLong term
P-1 Aaa
P-2 Aa1
P-3 Aa2
  Aa3
  A1
  A2
  A3
  Baa1
  Baa2
  Baa3
S&P Global
Outlook stable
Short termLong term
A-1+ AAA
A-1 AA+
A-2 AA
A-3 AA-
  A+
  A
  A-
  BBB+
  BBB
  BBB-
Fitch
Outlook negative
Short termLong term
F1+ AAA
F1 AA+
F2 AA
F3 AA-
  A+
  A
  A-
  BBB+
  BBB
  BBB-