Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investor Relations

SEB är en ledande nordeuropeisk företagsbank med internationell närvaro. Innovation och entreprenörskap har varit en del av vårt DNA sedan vi grundades 1856, och utifrån våra långsiktiga relationer stöttar vi våra kunder i såväl goda som dåliga tider. 

Några av anledningarna till att investera i SEB: 

  • Vi verkar i ekonomiskt starka marknader i norra Europa. Vår stora andel internationella storföretagskunder bidrar med ytterligare geografisk diversifiering.
  • Vi har en historik av lönsam tillväxt, möjliggjort av vårt långsiktiga fokus på kundrelationer, stark risk-kultur och fast kostnadskontroll.
  • Vi vill vara en ledande katalysator i omställningen till ett mer hållbart samhälle.  
~50 %
Utdelning som andel av nettovinsten. Dela ut eventuellt kapitalöverskott främst genom aktieåterköp.
100-300 bps
Kärnprimärkapitalrelationsbuffert över myndighetskrav.
15 %
Avkastning på eget kapital. Långsiktig strävan och konkurrenskraftig mot konkurrenter.

Investor Relations nyheter och pressmeddelanden

Fler nyheter från SEB

Prenumerera på pressmeddelanden från SEB

Finansiella rapporter

Få tillgång till kvartalsrapporter, faktaböcker, resultatpresentationer, webbsändningar, telefonkonferenser och investerarpresentationer för varje kvartal.

Års- och hållbarhetsredovisning

Här hittar du våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Rapporten innehåller en presentation om SEB, ekonomisk redovisning och en övergripande sammanfattning av året. Årsrapporten innehåller även en uppdatering av SEB:s 2030-strategi och tillhörande treårig affärsplan och SEB:s framsteg inom hållbarhetsområdet.

Faktablad

Vårt faktablad ger en kort beskrivning och ekonomisk översikt av SEB

Finansiell grafik

Här hittar du SEB:s finansiella grafik. Du kan också ladda ner data från de senaste fem åren.

Kontakta oss på SEB Investor Relations

Besöksadress: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sweden
Växel: +46 771 62 10 00, från utlandet +46 771 62 10 00

 

Pawel Wyszynski, Head of Investor Relations +46 70 462 21 11
Philippa Allard, Senior Debt Investor Relations Officer +46 70 618 83 35
Per Andersson, Senior Investor Relations Officer +46 70 667 74 81
Amelie Blecher, Debt Investor Relations Officer +46 70 462 21 96
Malin Schenkenberg, Senior Investor Relations Officer +46 70 763 95 31