Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansiella rapporter och presentationer

SEB strävar efter att upprätthålla öppenhet när det gäller utvecklingen av sin verksamhet, finansiella resultat och risker. Omfattande information finns i koncernens finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisningar, finansiella delårsrapporter och upplysningar om Pelare 3. Här har vi samlat våra rapporter och presentationer.

Kvartalsrapporter

Få tillgång till kvartalsrapporter, faktaböcker, resultatpresentationer, webbsändningar, telefonkonferenser och investerarpresentationer för varje kvartal.

Års- och hållbarhets-redovisningar

Läs om SEB:s utveckling i våra års- och hållbarhetsredovisningar. Sedan 2020 är SEB:s hållbarhetsrapport, inklusive Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), integrerad i årsredovisningen.

Alternativa nyckeltal

Dessa nyckeltal avser ett finansiellt mått på historiska eller framtida resultat, finansiell ställning, finansiell prestation eller kassaflöden.

Restatements

Här finner du länkar till tidigare omklassificeringar och omräkningar.

G-SIB indikatorer

De indikatorer som myndigheterna använder för att bedöma bankernas systemiska betydelse enligt Baselkommittens metodik.

Kontakta oss på SEB Investor Relations

Besöksadress: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sweden
Växel: +46 771 62 10 00, från utlandet +46 771 62 10 00

 

Pawel Wyszynski, Head of Investor Relations +46 70 462 21 11
Philippa Allard, Senior Debt Investor Relations Officer +46 70 618 83 35
Per Andersson, Senior Investor Relations Officer +46 70 667 74 81
Amelie Blecher, Debt Investor Relations Officer +46 70 462 21 96
Malin Schenkenberg, Senior Investor Relations Officer +46 70 763 95 31