Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Alternativa nyckeltal

Dessa nyckeltal avser ett finansiellt mått på historiska eller framtida resultat, finansiell ställning, finansiell prestation eller kassaflöden. Det är inte ett finansiellt mått definierat av eller specificerat i regler för finansiell rapportering.

Alternativa nyckeltal ger kompletterande information genom att exkludera poster som kanske inte är indikativa för rörelseresultatet eller kassaflöden. De används för att beskriva den underliggande utvecklingen av verksamheten och för att förbättra jämförbarheten mellan perioder.