Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment banking

Vi är en komplett investmentbank som erbjuder dig rådgivning och finansiering inom alla produkter och kundsegment. Vi är erkända som en av de ledande nordiska bankerna på området.

Vi har en lång meritlista och erbjuder våra kunder samordnade tjänster i hela Norden. Utöver de nordiska länderna finns vårt team med närmare 400 medarbetare även representerade i Frankfurt, London, Asien och New York.

Vi har specialister med spjutspetskompetens som spänner över sektorer som industri, hälsa, bioteknik, energi, infrastruktur, teknik och fastigheter. Vi är också kända som pionjärer inom grön och hållbar finansiering.

Flera kompetensområden

Vår investmentbank består av enheterna Corporate Finance (med underenheten Corporate Finance Growth), Equity Capital Markets, Equities (med underenheterna Research, Sales & Trading och Prime Finance), Debt Capital

Markets och Corporate Loans.

Våra rådgivnings- och kapitalmarknadsavdelningar är marknadsledande inom tjänster för både inkommande och utgående nordiska fusioner och förvärv, samt aktiekapitalmarknadstransaktioner. Inom Corporate Finance Growth hjälper vi även snabbväxande små och medelstora företag med rådgivning och kapitalmarknadsfinansiering.

Ledande i Norden

Vår rådgivningsenhet för skuldkapitalmarknader och företagslån gör SEB till en av de ledande i Norden på området. Vi ger råd, arrangerar, strukturerar och utför en mängd olika skuldtransaktioner, inklusive obligationer, företagsförvärvsfinansiering, och allmän företagsrefinansiering.

Vårt aktieteam har en stark ställning i regionen med en kundlista som inkluderar många av världens ledande fondförvaltare, försäkringsbolag, investeringsbolag, hedgefonder och emittenter. Vårt omfattande erbjudande omfattar allt från företagsanalys och makroanalys till handel på olika marknader. Vi har kunder i hela Norden, Europa och USA, och agerar som marknadsgarant för aktierelaterade derivat i Sverige, Danmark, Finland och Norge.