Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen mindre oroade för boprisfall

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 8, upp från en negativ nivå på -9 föregående månad.
 
-   Den största anledningen till att hushållen blivit mindre oroade över bopriserna är sannolikt att man ändrat syn på räntan och inte längre ser samma risk för höjningar. Samtidigt är det svårt att se att hushållen skulle bli så mycket mer optimistiska om bopriserna framöver i ett läge med allt dystrare utsikter för ekonomin och fallande börskurser, säger Elisabet Kopelman, räntestrateg på SEB.
 
Bara fyra procent av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av sina lån svarar att de tänker binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter färre än förra månaden.
 
-   Rekordlågt intresse för att binda lånen bekräftar att hushållen inte är oroade för stigande räntor framöver, säger Elisabet Kopelman.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning genomfördes den 2 - 9 januari 2008.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabet Kopelman, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 230 17
Presskontakt: Lena Bivner: 0703-93 85 77