Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Små- och medelstora företag tror på fortsatt stark konjunktur

Syftet med Snabbväxarindex är att kvartalsvis mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen. Detta görs genom att bland annat ställa frågor kring efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning.
 
-        Sverige behöver fler snabbväxande företag för att kunna bemöta effekterna av globaliseringen och behålla vår välfärd framöver. Därför är det intressant att följa hur de små- och medelstora företag i Sverige som växer allra snabbast utvecklas varje kvartal, och hur de ser på olika frågor kopplat till deras företagande, säger Ingela Hemming.
 
Indexet visar på en mycket stark framtidstro bland företagarna. 83 procent av de tillfrågade anger att de kommer att fortsätta växa och 54 procent planerar nyanställningar inom det kommande kvartalet. Bland medelstora företag svarar 97 procent att de planerar att växa framöver.
 
De hinder som företagarna ser för fortsatt expansion är vikande konjunktur och svårigheter att få tag på rätt medarbetare.
 
Undersökningen är webbaserad och konfidentiell och genomfördes under perioden 22 februari-13 mars 2007.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, företagarekonom, 08-763 82 97, 070-763 82 97