Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt rekordmånga svenska företagsetableringar i Kina visar SEB:s och Exportrådets studie

-        När vi publicerade studien förra året trodde vi att vi nått toppen med ett nytt företag var fjärde dag. Men trenden har fortsatt även det senaste året och har till och med ökat något. Det har aldrig gått in så många svenska företag i Kina som nu. Intresset är enormt, säger Fredrik Hähnel, Senior Vice President, SEB i Shanghai.
 
-        För 10 år sedan kom många svenska företag till Kina för att producera billigt. Idag är bilden en annan. Det är den kinesiska marknaden i sig som är huvudorsaken för de flesta företag att satsa i Kina idag, fortsätter Charlotte Rylme, Chef östra Kina, Exportrådet.
 
En tydlig trend är att Kinas ekonomi blir alltmer diversifierad, där tjänstesektorn och konsumtionen växer i betydelse vid sidan av tillverkningsindustrin. Det återspeglas även bland svenska företag. Nästan vart fjärde svenskt företag som går in i Kina idag är ett tjänsteföretag, och fler företag än någonsin tidigare vänder sig till kinesiska konsumenter.
Några ytterligare slutsatser i rapporten är:
  • 66 procent av företagen är etablerade i östra Kina, och av dessa finns majoriteten i Shanghai.
 
  • Industriprodukter är fortfarande den viktigaste produktkategorin. Men en tydlig trend kan noteras där företag är aktiva inom de fyra områdena tjänster, konsumentvaror, miljöskydd, och hälsovård.
 
Studien genomfördes i juli 2007 i samarbete mellan SEB och Exportrådet, och baseras på intervjuer med företagsrepresentanter, etableringskonsulter, och Exportrådet, samt pressreleaser, hemsidor och media samt tidigare analyser gjorda av SEB.  Rapporten är en uppföljning på studien av svenska företagsetableringar i Kina som gjordes 2006 och avsåg etableringar gjorda mellan januari 2003 och juni 2006. Som i tidigare studie är Hong Kong inte inkluderad.
 
Kina-studien är unik i sitt slag och publiceras nu för andra gången för den svenska marknaden, och är tänkt att ge en blick över utvecklingen av svenska företagsetableringar i Kina. Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se/mb.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 45 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Läs mer om Exportrådet på www.swedishtrade.se.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hähnel, Senior Vice President, SEB i Shanghai, tel. +86 138 168 09977, +46 70 924 9573
Elisabeth Lennhede, Press & PR chef, Merchant Banking, tel. +46-70-7639916
Charlotte Rylme, Chef östra Kina, Exportrådet, tel. +46-70-697 18 81
Christin Rappe, informatör Exportrådet, tel. +46-8-588 661 16, +46-70-263 26 63