Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Målmedvetet och långsiktigt arbete för att bidra till ökad jämställdhet

Robert Celsing, SEB:s personaldirektör, om vikten av mångfald, inkludering och arbetet för att bidra till ökad ekonomisk jämställdhet.

Hur arbetar SEB, från ett arbetsgivarperspektiv, med att uppmuntra till ekonomisk jämställdhet?

– SEB, liksom samhället i stort, är på väg i rätt riktning när det gäller jämställdhet men vi kan alltid bli bättre. Lika lön för lika arbete är en grundläggande princip, och på SEB jobbar vi strukturerat med att kartlägga och följa upp lönestatistik för att kunna upptäcka och agera på osakliga skillnader. För att bidra till ekonomisk jämställdhet på SEB behöver vi fortsatt arbeta med att öka mångfalden i våra ledningsgrupper. Vi har idag fler män än kvinnor i mer välbetalda positioner, vilket bidrar till strukturella löneskillnader. Därför jobbar vi med att främja mångfald i våra rekryteringsprocesser, i vår successionsplanering och i antagningen till ledarskapsutbildningar, bland annat. Det är också viktigt att vi fortsatt ökar medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare och på olika sätt stärker en inkluderande kultur.

Ser du dessa frågor som viktiga?

 – Absolut. Ökad jämställdhet gynnar hela samhället och bidrar till att företag och organisationer blir mer framgångsrika och hållbara. Det är också avgörande för att attrahera såväl talanger som kunder, investerare och partners. Att SEB har en personalstyrka med hög mångfald bidrar till att vi får flera perspektiv vilket ökar innovation, hjälper oss att bedöma risker och leder till bättre beslutsfattning, vilket skapar långsiktigt värde. Därför är mångfald och inkludering ett prioriterat fokusområde för banken, vår HR organisation och för mig personligen.

Hur kan du påverka i din roll? 

– Jag som personaldirektör ska för det första vara en god förebild och leva som jag lär i mitt ledarskap. Vår HR organisation behöver också vara aktiva i ledningsgrupperna, arbeta systematiskt och uppmuntra våra chefer att prioritera frågorna. Det är viktigt att cheferna inser värdet av en jämställd arbetsplats. Vi har inrättade också 2018 en Chief Inclusion & Diversity Officer, som har ett starkt mandat att driva dessa frågor i affärsverksamheten.  

Slutligen, vad tror du är de viktigaste parametrarna för att bidra till ekonomisk jämställdhet på SEB? 

– Förutom att jobba med våra personalprocesser på ett målmedvetet och strukturerat sätt behöver vi också fortsätta jobba långsiktigt med värderingar, kultur och ledarskap.