Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Organisation

Styrelsens ledamöter

Johan Wigh, ordförande, extern ledamot, Partner Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Mikael Huldt, extern ledamot, Head of Asset Management, AFA Försäkring

Louise Hedberg, extern ledamot, verkställande direktör och senior rådgivare, Penny to Pound AB

Ledande befattningshavare

Katarina Höller, verkställande direktör

Elisabet Jamal Bergström, vice verkställande direktör och chef hållbarhet & ägarstyrning

Henrik Åhman, operativ chef

Caroline Rifall, chefsjurist

Ulf Grunnesjö, ekonomichef

Anna Frey, personalchef

Christian Lindstroem Lage, investeringschef

Matthias Ewald, filialchef Luxemburg

Antti Katajisto, filialchef Finland

Erik Hallengren, filialchef Danmark

Övriga befattningshavare

Terese Cederlund, chef Riskkontroll

Fredrik Lundberg, ansvarig Regelefterlevnad, SEB

Johan Lindqvist, ansvarig Internrevision, SEB

Revisionsbolag

Ernst & Young Aktiebolag och utsedd revisor är Carl Rudin


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.