Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management AB

SEB Investment Management AB är en av Nordens största kapitalförvaltare. Vi erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda förvaltningslösningar för privata och institutionella investerare. Hållbarhet är en integrerad del av alla våra investeringsbeslut.

SEB Investment Management AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet (enligt Lagen om värdepappersfonder och Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder), diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning för finansiella instrument.

SEB Investment Management AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten, det vill säga att sköta bolagets redovisning, personaladministration, IT-driften med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon som även för andelsägarregistret. SEB Investment Management AB har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB Investment Management AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Kontakta oss

Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss. 

Kontakta oss genom vårt formulär på seb.se


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.