Våra väsentliga frågor

Väsentlighet handlar om att identifiera de frågor som är viktigast, både för våra intressenter och för vår egen verksamhet.  De är frågor som SEB behöver hantera för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att förverkliga bankens strategi.

SEB:s process för att identifiera de mest väsentliga frågorna bygger på ett löpande engagemang med våra intressenter kombinerat med vår egen bedömning av frågor som är av strategisk betydelse för vår verksamhet.

Som bank fastställs våra ramar i förhållande till hur vi påverkar – indirekt och direkt. Genom vår stora indirekta påverkan strävar vi efter att undvika att orsaka, bidra eller vara direkt kopplade till negativ påverkan genom våra produkter och tjänster. Samtidigt strävar vi efter att skapa positiv indirekt och direkt påverkan i linje med vår vision och strategi, liksom genom vårt engagemang för internationella åtaganden som FN:s hållbara utvecklingsmål.

Svensk lag och internationella regler och riktlinjer som Parisavtalet, rekommendationer från TCFD och EU-kommissionen utgör grunden för vår analys av materiella frågor.