Våra väsentliga frågor och dialog med intressenter

Väsentlighet handlar om att identifiera de frågor som är viktigast, både för våra intressenter och för vår egen verksamhet.  

SEB:s process för att identifiera de mest väsentliga frågorna bygger på ett löpande engagemang med våra intressenter kombinerat med vår egen bedömning av frågor som är av strategisk betydelse för vår verksamhet.

Som bank fastställs våra ramar i förhållande till hur vi påverkar – indirekt och direkt. Genom vår stora indirekta påverkan strävar vi efter att undvika att orsaka, bidra eller vara direkt kopplade till negativ påverkan genom våra produkter och tjänster.

Samtidigt strävar vi efter att skapa positiv indirekt och direkt påverkan i linje med vår vision och strategi, liksom genom vårt engagemang för internationella åtaganden som FN:s hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet.

Dialog med våra intressenter

Att hantera viktiga intressenters åsikter och förväntningar är avgörande för SEB:s ständiga utveckling och förmågan att skapa långsiktigt värde. Vårt mål är att vara öppna och öka möjligheterna för att skapa en uppriktig och robust dialog.

Vi samarbetar med intressenter i samhället och tar in deras återkoppling för att se till att vi prioriterar de viktigaste frågorna och säkerställer en ansvarsfull och hållbar verksamhet.

I linje med vårt starka kundfokus och vår vision att leverera service i världsklass är våra kunder vår huvudsakliga fokusgrupp, men vi har aktiva dialoger med alla viktiga intressentgrupper.